Nieuws - 9 december 2015

Uni wil proef met avondcolleges

tekst:
Linda van der Nat

De universiteit wil onderzoeken of er in september een pilot kan starten met avondcolleges. Dit blijkt uit een brief van de raad van bestuur aan de studentenraad.

Het is nog niet zeker of de proef er komt: de studentenraad heeft instemmingsrecht op het onderwerp en was in het verleden geen voorstander van avondcolleges. Duidelijk is dat de universiteit de avondcolleges ziet als belangrijke maatregel om de groeiende studentenaantallen in de komende jaren op te vangen.

In de brief zegt de RvB in overleg met studenten en medewerkers te willen komen tot een avondrooster dat voor iedereen acceptabel is. De proef moet daarbij helpen. Tijdens het experiment worden in het collegejaar 2016/2017 delen van een beperkt aantal vakken in de avonduren gegeven. Om welke vakken het gaat, tot hoe laat de colleges ’s avonds doorgaan en hoeveel dagen per week er avondcolleges zijn, is nog niet duidelijk. De komende tijd gaat een werkgroep de verschillende mogelijkheden onderzoeken.

De pilot moet erop gericht zijn om de knelpunten op te lossen, zegt beleidsmedewerker Fred Jonker. ‘De twee belangrijkste zijn grote collegezalen en pc-ruimtes. Dat betekent niet per se dat grote eerstejaarsvakken naar de avonduren gaan. Het gaat vooral om het type ruimtegebruik niet welke groep er specifiek zit. Rond groepswerk zijn bijvoorbeeld creatieve oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld door tien studentengroepen op te splitsen: zes in de ochtend en vier in de avond.’

De twee belangrijkste knelpunten zijn grote collegezalen en pc-ruimtes
Fred Jonker, beleidsmedewerker

Om tot een flexibel avondrooster te komen, moet eerst het huidige onderwijsrooster worden aangepast. Momenteel is de dag opgedeeld in vier lesblokken, beginnend om half negen ’s ochtends en eindigend om zes uur ‘s avonds. De raad van bestuur werkt aan een voorstel waarbij sommige studenten een kwartier eerder beginnen en anderen een kwartier langer doorgaan. Door meer te spreiden maken we efficiënter gebruik van collegezalen. Het Facilitair Bedrijf onderzoekt nu de consequenties van een aangepast rooster voor het personeel, IT-ondersteuning en catering.

In mei beslist de RvB of er in het collegejaar 2016-2017 een pilot komt met avondcolleges. Volgens de raad van bestuur zijn avondcolleges mogelijk noodzakelijk om vast te houden aan het ‘campusconcept’, zegt Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur. ‘De RvB vindt het belangrijk om onderwijs en onderzoek op een plek te houden. Dat is niet alleen efficiënter en duurzamer als je kijkt naar de kosten en naar het gebruik van de gebouwen, maar ook stimulerender, want studenten zien elkaar en de docenten op één plek.’

Meer hierover: