Nieuws - 24 april 2018

WUR wil biologische bestrijding van vogelmijt uittesten

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen Livestock Research zoekt dertig pluimveehouders die de vogelmijt willen bestrijden met Integrated Pest Management (IPM). Bij IPM worden onder andere natuurlijke vijanden van de vogelmijt gebruikt.

©Shutterstock

Vogelmijt is een hardnekkig probleem in kippenstallen, zeggen de initiatiefnemers van het onderzoek. Naast WUR zijn dat het Poultry Expertise Centre en Bionext. De vogelmijt zit in allerlei kieren en gaten in de stal en is lastig te bereiken met bestrijdingsmiddelen. Bovendien zijn er weinig toegestane middelen en bouwen de mijten resistentie op tegen bestrijdingsmiddelen. Afgelopen jaar kwamen veel pluimveehouders nog in problemen door het gebruik van het verboden bestrijdingsmiddel fipronil.

Livestock Research wil nu kijken of ze de vogelmijt met Integrated Pest Management onder de duim kan houden. Dat bestaat uit een stappenplan met meerdere maatregelen en metingen. Een belangrijk hulpmiddel is de ‘mijtenteller’ van Wagenings onderzoeker Monique Mul, die bijhoudt hoeveel vogelmijten er in de stal zitten. Vaak wordt nu namelijk te laat met de bestrijding van de vogelmijt begonnen. Daarnaast kunnen er natuurlijke vijanden van de vogelmijt worden ingezet, zoals de roofmijt of schimmels.

Laatste redmiddel
De onderzoekers willen meerdere biologische middelen, met elk een ander werkingsmechanisme, combineren om zo resistentie tegen de middelen te voorkomen. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn het laatste middel in de IPM-methode. IPM wordt veel toegepast in de plantenteelt, maar de pluimveehouderij heeft er nog geen ervaring mee.

Livestock Research zoekt dertig pluimveehouders, waarvan er twintig de IPM-aanpak gaan toepassen. Tien andere puimveehouders gebruiken, als controlegroep, geen IPM. De twintig boeren krijgen middelen en managementmaatregelen aangereikt om de vogelmijt te volgen en te bestrijden. Ook gaan ze met elkaar ervaringen uitwisselen. De onderzoekers bepalen de effecten van de genomen maatregelen op bedrijfsniveau.

Lees meer: