Nieuws - 3 augustus 2017

‘Preventie belangrijkst in strijd tegen vogelmijt’

tekst:
Linda van der Nat

Een vogelmijtplaag is lastig onder controle te houden. Preventieve maatregelen zijn daarom noodzakelijk om de populatie zo klein mogelijk te houden. Dit zegt Monique Mul, onderzoeker diergezondheid bij Livestock Research.

© Shutterstock

Vogelmijten, ook wel bloedluizen genoemd, zijn de belangrijkste plaag in de legpluimveesector. Het beestje is lastig onder controle te houden, zegt Mul, die onderzoek doet naar verschillende aspecten rond deze plaag. Daarom huurt een aantal legpluimveehouders gespecialiseerde bedrijven in om het ongedierte aan te pakken. Vorige week kwamen er berichten naar buiten dat één zo’n bedrijf tijdens het bestrijden van de vogelmijt zich wellicht niet zou hebben gehouden aan het verbod op de stof fipronil. De schade voor kippenboeren loopt in de miljoenen.

Moeilijk
Mul legt uit waarom het zo moeilijk is om een populatie vogelmijten te beheersen. ‘Met de bestrijdingsmiddelen die contact moeten hebben met de vogelmijt om effectief te zijn, bereik je maar een klein deel van de populatie. De mijt verstopt zich namelijk in gaten en kieren waar het middel niet bijkomt. Eens in de twee, drie dagen komt een deel van de populatie in het donker hooguit twee uur tevoorschijn om bloed te tappen bij de hen. Bovendien hebben de huidige middelen een korte werkingstijd om residuen te voorkomen. Vandaag sprayen biedt geen garantie dat het na vijf dagen nog werkt op de mijt zelf.’ Tot slot ontwikkelen de mijten razendsnel resistentie.

Volgens Mul ligt de oplossing tegen vogelmijtplagen in een combinatie van maatregelen, middelen en methoden. Het allerbelangrijkste is preventie, zegt ze. ‘Tussen legcycli door, als de stallen leeg zijn, moet er goed schoongemaakt worden.’ Frequent de mest afvoeren is een maatregel om het aantal vogelmijten laag te houden, zegt Mul. ‘Met de mest verdwijnt ook een deel van de populatie.’

Vandaag sprayen biedt geen garantie dat het na vijf dagen nog werkt op de mijt zelf.
Monique Mul

Daarnaast is monitoring van belang. Mul ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek een vogelmijtenteller. Dit kastje, vastgemaakt aan de zitstok van de kip, detecteert vogelmijten. De teller geeft een goede indicatie van het aantal mijten in de stal. Mul: ‘Op deze manier kun je zien wanneer de populatie groeit of afneemt, wat het effect is van een maatregel of middel, en hoe lang het effectief is. Daarnaast kun je, als een maatregel of een middel geen effect heeft, besluiten een andere maatregel of een ander middel in te zetten.' Mul werkt momenteel samen met een bedrijf aan opschaling van de mijtenteller.

Lees meer