Nieuws - 25 november 2015

Voorlopig geen nieuwe genderminor

tekst:
Rob Ramaker

Aan Wageningen University wordt volgend jaar geen genderminor gegeven. Het programma dat dit voorjaar werd geschrapt, krijgt vooralsnog geen opvolger.

Foto: Guy Ackermans

Dat is een teleurstelling, zegt Bettina Bock, universitair hoofddocent bij Rurale sociologie. Zij diende tijdens de zogeheten minor call – waarin docenten nieuwe programma’s voorstellen – een idee in getiteld (In)equality and Sustainability. De beoogde minor is breder dan de voorganger en zou aandacht hebben voor verschillende oorzaken van ongelijkheid, zoals gender. Onderwijsinstituut OWI koos afgelopen week echter 3 van de andere 26 voorstellen. Bock: ‘We hebben pech gehad.’

Volgens de sociologe betekent dit niet het einde van het Wageningse genderonderwijs. Al eerder kreeg ze van rector Arthur Mol het verzoek een actieplan te schijven. Dit moet duidelijk maken op welke manier ‘gender- en diversiteitsvraagstukken’ terug moeten komen in het Wageningse onderwijs – van bachelor tot PhD - en onderzoek. Bock zal hier de komende tijd haar energie insteken; ze heeft geen plannen een nieuwe minor te lanceren. Ondertussen heeft het OWI haar uitgenodigd in januari alternatieven te verkennen. Het onderwijsinstituut vindt gender nog steeds een belangrijk onderwerp, benadrukt Tiny van Boekel, OWI-directeur, dat in het onderwijs en onderzoek aandacht verdient.

De bestaande genderminor werd dit voorjaar geschrapt bij gebrek aan belangstelling. Ieder jaar schreven zich slechts 1 á 2 studenten in, zegt Ellen de Jong, minorcoördinator bij het OWI. Hiermee verdwijnen ook twee vakken uit het curriculum, waardoor er nog twee gendervakken resteren aan Wageningen University. Het gaat om Gender and Consumer Culture en Gender and Natural Resources.