Student - 16 maart 2018

Raadsverkiezingen: pleiten voor fietsroute of betaald parkeren (video)

tekst:
Kenneth van Zijl,Stijn van Gils
2

De bereikbaarheid van Wageningen blijft een heet hangijzer. Volgens de ene partij valt het allemaal wel mee, volgens de andere partij is er hoognodig meer asfalt nodig. Resource vroeg drie WUR-studenten die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen naar hun visie.

Volgens Jan Daenen (PvdA) en Casper van Waarbeek (VVD) heeft Wageningen een groot bereikbaarheidsprobleem. Anne Walther (SP) laat weten dat onderzoek niet heeft aangetoond dat er een probleem is. ‘Het is meer het verkeer binnen de stad’, vertelt Walther in de video.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Partijen hebben weinig te kiezen
Ook de andere Wageningse partijen zijn buitengewoon verdeeld over het bereikbaarheidsvraagstuk. De rondweg doet de gemoederen daarbij het hoogst oplopen. Over deze weg, die de campus beter bereikbaar zou moeten maken, werd volgens de provincie maar geen bevredigend besluit genomen.

Uiteindelijk besloot de provincie vorig jaar om de beslissende rol van de gemeente over te nemen. De gemeenteraad heeft dus nog maar weinig te zeggen over dit hete hangijzer. Al proberen de meeste partijen nog wel hard te lobbyen voor een door hen gewenste oplossing. Zelf zou de provincie te weinig naar de belangen van de bewoners kijken, aldus de Stadspartij.

Parkeren
Over betaald parkeren op de campus heeft de gemeente trouwens ook weinig te zeggen: hierover beslist de eigenaar van het gebied en dat is WUR zelf. Overleggen met de gemeente is natuurlijk wel een optie.

Het verbeteren van de bereikbaarheid voor fietsers is wel iets waar de gemeente heel concreet mee aan de slag kan en hierin lijken de neuzen meer dezelfde kant op te staan. Alle partijen willen, waar nodig, bijvoorbeeld meer snelfietsroutes aanleggen.

Lees meer over de verkiezingen:

Re:acties 2

 • Connect Wageningen

  De provincie wil het bereikbaarheidsprobleem voor 2030 oplossen. Bedenk je dat: de WUR groeit, Unilever komt naar wageningen, de wijk nieuw Kortenoord krijgt er nog meerdere deelplannen bij, etc.

  Daarnaast is bereikbaarheid verbeteren een afspraak geweest met provincie en bedrijven als Friesland Campina en Unilever. Dit heeft er volgens de commissaris van de koning mede voor gezorgd dat die bedrijven hier heen wilden komen.

  Sommige partijen willen vol tegen de provincie ingaan en riskeren daarmee dat de provincie niet meer naar de gemeente gaat luisteren. Dan wordt de rondweg straks op een zelfde wijze neergelegd als de busbaan. Daarom kiest Connect Wageningen ervoor om bij de provincie aan tafel te blijven zitten en constructief mee te delen.

  Reageer
  • Fret

   En wat is ConnectWageningens standpunt qua bereikbaarheid. Bij de provincie aan de tafel zittenen constructief mee te delen lijkt mij niet echt een standpunt waarmee je stemmen mee trekt...


Re:ageer