Nieuws - 23 november 2017

Personeelsvereniging schenkt ton aan arboreta

De personeelsvereniging Ontwikkeling en Ontspanning (O&O) van de universiteit, die dit jaar is opgeheven, heeft 100.000 euro geschonken aan twee arboreta in Wageningen.

©Arboterum Belmonte

Het arboretum Belmonte op de Wageningse Berg ontvangt 75.000 euro en het minder bekende arboretum Oostereng 25.000 euro. Belmonte wordt sinds 2012 geëxploiteerd door een stichting die de landschappelijke, botanische en cultuurhistorische waarde van de tuin in stand probeert te houden. Arboretum Oostereng is een verborgen bomentuin van 18 hectare in de bossen tussen Wageningen en Renkum, waarvan de bijzondere bomencollectie momenteel in oude glorie wordt hersteld. Hierbij spelen bosbouwstudenten van de universiteit een grote rol.

Sportdagen
De personeelsvereniging O&O werd in 1945 opgericht om allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te organiseren voor de medewerkers van de Landbouwhogeschool. Gedurende de hoogtijdagen van de vereniging in de jaren zeventig en tachtig namen zo’n 1500 leden deel aan sportdagen, interne sportcompetities, toneel, volkstuinen en tal van andere sportieve en culturele activiteiten.

Gulden
Door de groei van de universiteit en de samenvoeging met onderzoeksinstituten werd rond de eeuwwisseling een overkoepelende vereniging overbodig. De zeer geringe maandelijkse contributie van één gulden (€ 0,45) werd echter nog jarenlang geïnd en zorgde voor een batig saldo van een ton.

Een werkgroep van ereleden en oud-bestuursleden schonk dit bedrag, in de lijn met de doelstelling van de personeelsvereniging (ontwikkeling & ontspanning) aan twee Wageningse arboreta waarmee de universiteit een band heeft.

Dick Verduin overhandigt de cheques aan de vertegenwoordigers van de arboreta. ©Tessa Louwerens

Tegel
Dick Verduin, de laatste voorzitter van O&O, overhandigde vandaag de cheques aan vertegenwoordigers van de arboreta en legde een herdenkingstegel op de ‘Walk of Fame’ tussen Orion en Atlas op de Wageningen Campus.

Lees ook eens: