Nieuws - 12 mei 2017

Numerus fixus 'drukt' groei uni

tekst:
Linda van der Nat

Wageningen University staat momenteel op 1 procent meer vooraanmeldingen van studiekiezers dan vorig jaar. Dat is een groot verschil met voorgaande jaren, toen de groei doorgaans 10 procent was. Het verschil wordt veroorzaakt door de nieuwe numerus fixus opleidingen.

Foto: Sven Menschel

Zonder deze numerus fixus opleidingen staat WUR bij de bacheloropleidingen op een groei van 7 procent ten opzichte van vorig jaar.

Sinds 2017 heeft de universiteit naast Voeding en gezondheid nog twee opleidingen met een numerus fixus. Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen laten respectievelijk niet meer dan 120 en 100 studenten toe. Volgens de gewogen vooraanmeldcijfers komen beide opleidingen echter niet in de buurt van deze grens: Biotechnologie telt nu 89 vooraanmeldingen (41 procent minder dan vorig jaar rond deze tijd) en Moleculaire levenswetenschappen heeft momenteel 68 vooraanmeldingen (28 procent minder dan vorig jaar).

Plan B
Volgens Rolf Marteijn van de selectiecommissie van Life Sciences zijn de cijfers van de universiteit voor deze twee opleidingen geen goede voorspelling voor de uiteindelijke studentenaantallen vanwege het andere aanmeldproces. ‘Bij aanmelding voor een numerus fixus opleiding bestaat de kans dat een scholier geen plek krijgt, dus kiest een groot deel van de deelnemers ook een plan B. In de tellingen van de universiteit telt zo’n student maar voor de helft mee bij een numerus fixus opleiding.’

Aspirantstudenten moesten zich voor 15 januari aanmelden voor een van de numerus fixus opleidingen. Daarna volgde een selectieprocedure. Op de selectiedagen van Wageningen waren er volgens Marteijn 240 studenten voor Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen, waarvan een aantal voor beide opleidingen mee dong naar een plek.

Alle studenten die gemotiveerd zijn om de selectie te doorlopen zullen ook een plaats krijgen
Sonja Isken, opleidingsdirecteur Biotechnology

Opleidingsdirecteur Sonja Isken van Biotechnologie houdt rekening met tussen de 105 en 116 studenten. Ze baseert zich daarbij op de cijfers van de selectiecommissie, die exact bijhoudt hoeveel scholieren die de selectiedagen doorliepen een plaats hebben aangeboden gekregen en geaccepteerd. ‘Alle studenten die gemotiveerd zijn om de selectie te doorlopen zullen in principe ook een plaats krijgen. Of dat volgend jaar ook zo is weet ik niet. Er waren nu scholieren die na 15 januari nog mee wilden doen met de selectieprocedure en dat mag wettelijk niet. Ik kan mij voorstellen dat de groep scholieren die zich niet bewust is van de numerus fixus volgend jaar kleiner kan zijn.’

Wilko van Loon, opleidingsdirecteur bij Moleculaire levenswetenschappen, gaat uit van 85 eerstejaars, twee minder dan vorig jaar. Dat de twee opleidingen minder studenten krijgen dan in het huidige jaar is de bedoeling, zegt hij.

Wachtlijst
De opleiding Voeding en gezondheid voerde al eerder een numerus fixus in. Deze opleiding staat nu op 157 geaccepteerde verzoeken. Er staan daarnaast 64 mensen op de ‘wachtlijst’. Op de selectiedagen kwamen 269 deelnemers af.

De universiteit houdt daarom rekening met een groei van 11 procent, aldus woordvoerder Simon Vink. 'Die ontwikkeling van het studentenaantal is in lijn met de landelijke trend en wat we verwachten.'

Sinds 2014 moeten alle aankomende studenten hun studiekeuze voor 1 mei doorgeven, in verband met matchings- en studiekeuzeactiviteiten. De aanmeldcijfers geven een indicatie van hoeveel jongeren er daadwerkelijk gaan studeren. Lang niet alle aanmelders verschijnen werkelijk aan de start. Sommigen zakken voor hun examen, anderen gaan bij nader inzien liever een jaar werken of reizen.

Lees meer: