Nieuws - 24 oktober 2016

Drie studies met een numerus fixus

tekst:
Roelof Kleis

Wageningen telt volgend studiejaar drie bachelor-opleidingen met een studentenstop. Die formele bevestiging is conform de aanvraag die bij de minister is gedaan.

Het gaat naast de bestaande stop (numerus fixus) bij Voeding en gezondheid om limieten bij Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen. Van die laatste twee telt Biotechnologie dit jaar al meer eerstejaars dan de nu voor volgend jaar vastgestelde limiet. Er begonnen dit studiejaar 131 studenten aan de bachelor Biotechnologie; de stop ligt volgend jaar bij 120 studenten. Biotechnologie groeide afgelopen jaar met bijna een kwart.

Bij Moleculaire levenswetenschappen ligt de grens volgend jaar op 100 studenten. Het is de vraag of die limiet wel wordt gehaald. Moleculaire levenswetenschappen trok dit jaar 85 eerstejaars, zeven minder dan het jaar ervoor. Voeding en gezondheid was tot nu toe de enige Wageningse studie met een numerus fixus. De limiet ligt volgend jaar op 160 studenten. Er werden dit jaar uiteindelijk 149 studenten toegelaten. Maar dat hadden er op basis van het aantal aanmeldingen bijna twee keer zoveel kunnen zijn.

Selectieronde
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen volgt een selectieronde. Die vindt voor Voeding en gezondheid op 11 februari plaats. De andere twee opleidingen doen dat op 1 april, zegt opleidingsdirecteur Biotechnologie Sonja Isken. ‘Dat is een datum die makkelijk te onthouden valt.’ De deelnemers worden beoordeeld op hun overgangscijfers voor relevante vakken, een schriftelijke motivatietoets en een toets na afloop van twee korte colleges. Die laatste toets is bedoeld om te zien hoe snel de aankomende studenten nieuwe stof op kunnen nemen.

De aanmelding voor het nieuwe studiejaar is sinds begin deze maand open. Kandidaten moeten zich voor 15 januari aanmelden. ‘Eerlijk gezegd hoop ik dat er voor Biotechnologie precies 120 kandidaten zullen zijn’, zegt Isken. ‘Dan hebben we voor iedereen een plaatsje en hoeven we niemand teleur te stellen.’