Nieuws - 10 mei 2016

‘Liever studenten selecteren dan avondcolleges’

tekst:
Albert Sikkema

De Wageningse studenten willen geen avondcolleges. Dat bleek gisteravond tijdens een druk bezochte discussie tussen ruim 150 studenten en rector Arthur Mol.

Het college van bestuur van Wageningen UR ziet de uitbreiding van het lesrooster naar de avonduren als een van drie maatregelen om de studentengroei op te vangen. Het bestuur investeert in afstandsonderwijs, zodat de universiteit minder colleges op de campus hoeft te roosteren. Verder wil het de beschikbare onderwijsvoorzieningen efficiënter gebruiken, bijvoorbeeld door nu na te gaan of geroosterde onderwijsruimten daadwerkelijk worden gebruikt.

‘Avondcolleges zijn de minst geprefereerde maatregel om de groei op te vangen, maar we hebben deze maatregel nodig’, vertelde Mol. Daarom wil hij komend studiejaar een pilot starten met afstandsonderwijs. Die pilot moet onder meer uitwijzen welke vormen van avondcolleges het beste aansluiten bij de wensen van de studenten.

Avondcolleges zijn de minst geprefereerde maatregel om de groei op te vangen
Arthur Mol, rector van Wageningen University

Maar veel studenten hebben bij voorbaat weinig trek in avondcolleges en zien het niet als oplossing. ‘Twee jaar geleden hoefde ik nog niet om 6 uur ’s ochtends op om een werkplek te vinden’, vertelde Yufei Wang van de Student Council, ‘en toen was er nog geen rij voor de WUR-shop en nog genoeg plek in het fietsenrek. Iedereen heeft nu last van de constante groei. Avondcolleges zijn niet de beste oplossing, het probleem is dat er teveel studenten zijn.’ Ze pleitte voor selectie, om de kwaliteit en kleinschaligheid van het Wageningse onderwijs te behouden. Mol wil liever geen Wageningse bachelor-studenten afwijzen voor een vervolg-master in Wageningen, maar een deel van de studenten vindt selectie voor de masteropleidingen wel bespreekbaar.

Bovendien vinden de studenten dat de roostering van het onderwijs beter kan, zodat minder lokalen leeg staan gedurende de dag. Bovendien vinden ze dat de universiteit meer gebouwen op de Dreijen kan inzetten voor onderwijs en desnoods de Wageningse schouwburg kan afhuren voor colleges en tijdelijke container-leslokalen kan realiseren. Ook kan de universiteit minder geld uitgeven aan werving om de groei te drukken, vonden enkele studenten. Er is wel geld voor een amfitheater, een giro-banner en wervingscampagnes in het buitenland, betoogden de studenten. Als je daarmee stopt, bespaar je geld en beperk je de groei.

Twee jaar geleden hoefde ik nog niet om 6 uur ’s ochtends op om een werkplek te vinden
Yufei Wang, lid van de student council namens S&I

Bovendien wantrouwden ze de pilot van Mol. Volgens de rector is het een onderzoek met zo’n duizend studenten om de gevolgen van avondcolleges te onderzoeken. Zo’n test past bij een wetenschappelijke instelling, vindt de rector. Maar de studenten vrezen dat de pilot een stap richting invoering is. Ze wezen op de pilot bij de invoering van het loopbaanbeleid Tenure Track bij de universiteit, waarbij de pilot geen resultaten opleverde maar het beleid toch werd ingevoerd. Kan het avondcollege nog worden teruggedraaid? Rector Mol bezwoer: ‘Ik heb nog geen besluit genomen.’

De discussie stond onder leiding van Job Cohen, voorzitter van de raad van toezicht, die veel studenten in de zaal het woord gaf om hun mening te horen. Een aantal daarvan zocht ook naar praktische opties om de invoering van avondcolleges draaglijk te maken. Zo zijn er al geruchten dat de avondcolleges niet verplicht zijn en op camera worden opgenomen, zodat studenten ze desgewenst op een ander moment kunnen volgen. Bovendien werd gesuggereerd om de avondcolleges op specifieke avonden te plannen, zodat de studie-, cultuur- en sportverenigingen daar voor hun activiteiten rekening mee kunnen houden. Dit soort opmerkingen worden ‘meegenomen’ bij de test met avondcolleges die komend studiejaar van start moet gaan, stelde Mol.

De studentenorganisaties moeten nu bepalen of ze akkoord gaan met de uitleg van Mol of de protestacties opvoeren. Een nieuwe meting van de stemming vindt plaats op 19 mei, als studenten een protestactie tegen de avondcolleges organiseren.