Nieuws - 17 maart 2016

Leerstoelgroepen betrekken Helix tussen mei en juli

tekst:
Rob Ramaker

Het nieuwe gebouw Helix op de Wageningse campus wordt eind maart opgeleverd. De oplevering werd meermaals uitgesteld door problemen met de luchthuishouding.

Afgelopen maanden is koortsachtig gewerkt om de technische problemen op te lossen. Daar lijken de bouwers inmiddels in geslaagd, laat het Facilitair Bedrijf weten. Momenteel meet een onafhankelijke partij of alle ruimtes daadwerkelijk in orde zijn. De Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) heeft echter voldoende vertrouwen in de uitkomsten om alvast een nieuwe verhuisplanning te maken.

Het Biotechnion wordt dit najaar gesloopt.

Tussen medio mei en medio juli verhuizen acht leerstoelgroepen van universiteitsterrein de Dreijen naar de campus. De leerstoelgroep Toxicologie maakt als eerste de overstap en Biofysica als laatst. Alleen het NMR-centrum verkast pas later. In de praktijk is het lastig de dure en gevoelige appratuur te verhuizen. Het grootste NMR-apparaat, geschikt voor volledige planten, blijft tot nader order op de Dreijen.

Met de verhuizing verdwijnt het laatste onderzoekspersoneel van de Dreijen naar campus. Het lot van de gebouwen op de Dreijen loopt sterk uiteen. Het Biotechnion wordt dit najaar gesloopt terwijl het Computechnion inmiddels in gebruik is als studentenhuisvesting. Vanaf september wordt het Scheikundegebouw gebruikt voor onderwijs. Ook de overige gebouwen komen, na een opknapbeurt, beschikbaar als onderwijsruimte om de gestegen studentenaantallen op te vangen.

Begin februari werd al bekend dat het uitstel en de technische problemen een schadepost opleveren van 2,4 miljoen euro. Wageningen UR gaat deze kosten zoveel mogelijk verhalen op de bouwers.