Nieuws - 14 juli 2016

EU wil 37 schadelijke exoten bestrijden

tekst:
Rob Ramaker

De Europese Commissie heeft gisteren een lijst vastgesteld met 37 exoten die bestreden moeten worden. Deze niet-inheemse plant- en diersoorten veroorzaken ecologische en economische schade. Koelinstallaties van fabrieken gaan bijvoorbeeld kapot vanwege een uitheemse schelpensoort.

Foto: De Siberische grondeekhoorn komt ook voor in Brabant | Credit

Soorten die zich buiten hun oorspronkelijk leefgebied verspreiden – zogeheten exoten – zijn een groeiend probleem. Planten en dieren kunnen zich door menselijke activiteit snel over grote afstanden bewegen; bijvoorbeeld in het ballastwater van schepen. Sommigen van deze exoten planten zich razendsnel voort door een gebrek aan natuurlijke vijanden. Zo kunnen ze grote schade aanrichten.

Beruchte voorbeelden zijn de Amerikaanse rivierkreeft die mede heeft gezorgd dat de Europese rivierkreeft bijna uit Nederland is verdreven. Denk ook aan de zebramossel die schade aanricht aan koelinstallaties. Volgens de Europese Commissie zijn exoten verantwoordelijk voor een jaarlijkse schadepost van 12 miljard euro.

Volgens de Europese Commissie zijn exoten verantwoordelijk voor een jaarlijkse schadepost van 12 miljard euro

Op de nieuw gepubliceerde lijst staan de 37 exoten die in Europa op grote schaal schade zouden aanrichten. Het gaat bijvoorbeeld om soorten als de Siberische grondeekhoorn die onder meer in Brabant is opgedoken. Ook de Huiskraai staat op de lijst. Het besluit dat soort kraaien bij Hoek van Holland af te schieten woedde eerder In Nederland tot felle discussies. Op de lijst prijken ook de Amerikaanse rivierkreeft, waterhyacint, beverrat en wasbeer.

Voor de betroffen soorten gaan in de EU allerlei restricties gelden. Zo moeten lidstaten nieuwe invasies voorkomen of in ieder geval snel opmerken. Ook komt er beleid om deze snel de kop in te drukken of te beperken. Praktisch betekent het ook dat dierentuinen niet langer mogen fokken met de dieren, al mogen bestaande exemplaren blijven. Voor private handel en gebruik komen overgangs- en beheerregelingen.

Op de lijst ontbreken nog soorten die de potentie hebben een schadelijke exoot te worden, maar nog niet in Europa voorkomen. Het is de bedoeling dat deze daarom regelmatig wordt geactualiseerd.