Nieuws - 1 juli 2020

Campus vanaf nu rookvrij

tekst:
Roelof Kleis

De rookvrije campus is een feit. Met ingang van woensdag 1 juli mag er op vrijwel de hele campus niet meer worden gerookt.

Daarmee geeft WUR uitvoering aan het landelijke beleid dat onderwijsinstellingen verplicht om voor 1 augustus hun terreinen rookvrij te maken. Even dreigde de WUR-council deze week nog een spaak in het wiel te steken. De medezeggenschapsraad wilde dat er toch nog ergens ruimte voor rokers zou worden gecreëerd. Maar zo’n faciliteit komt er niet, aldus directeur Facilitair Bedrijf Peter Booman.

‘Dat kan ook niet’, zegt hij. ’De raad van bestuur (RvB) kan daar niet aan meewerken. Er is een Algemene Maatregel van Bestuur en daar moeten we ons aan houden. Maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat er op plekken net buiten de campus gerookt gaat worden.’ Op dit moment is nog niet duidelijk óf en waar die plekken zouden komen. Borden bij onder meer alle toegangen tot de campus wijzen de bezoeker op de rookvrije campus.

Wel/geen campus
De vraag is nog wel tot waar het rookvrije gebied zich uitstrekt. De door WUR beheerde terreinen worden rookvrij. In overleg met de gemeente hoort ook het deel van de Bornsesteeg dat de campus doorsnijdt hierbij. De grote bedrijven Friesland Campina (mits de ondernemingsraad OR akkoord gaat) en Unilever doen mee. Ook Plus Ultra I en II doen mee, mits de huurderscommissie (in september) haar fiat geeft.

Voor Campus Plaza ligt de kwestie nog open. Ontwikkelaar Ten Brinke wijst erop dat het met name voor de horeca interessant kan zijn dat op Campus Plaza wel gerookt mag worden. Booman wijst op het tegenovergestelde effect van zo’n ‘rokersparadijs’. ‘Er zijn ook veel mensen die het juist niet fijn vinden om in rokerslucht te zitten. Dat is onze insteek in de gesprekken hierover.’

Stop
Het aantal rokers op de campus is gering. Volgens cijfers van het Trimbos Instituut rookt 15 procent van de kenniswerkers op hbo en universiteit. Booman denkt dat het percentage in het op gezondheid en duurzaamheid gerichte Wageningen lager is. Uitgaande van 15 procent gaat het op de campus om 855 rokers die hun rookgedrag aan zullen moeten passen.

We gaan mensen op een positieve manier aansprekenDat kan bijvoorbeeld door te stoppen. WUR gaat dat aanmoedigen door bijeenkomsten aan te bieden, waarbij in groepsverband een stoptraject wordt ingezet. Daarnaast is onder leiding van projectleider Rookvrije Campus Claire van Gemert een handhavingsbeleid ontwikkeld. Een medewerker van beveiligingsbedrijf Schippers gaat surveilleren om rokende medewerkers op het nieuwe beleid te wijzen. Een team studenten doet dat bij aanvang van het nieuwe studiejaar bij studenten.

Handhaven
Handhaven gebeurt met zachte hand, zegt Booman. ‘We gaan mensen op een positieve manier aanspreken.’ Uitleg over het waarom van het verbod staat centraal. ‘En bij hardnekkig en herhaaldelijk roken volgt een gesprek met de leidinggevende. We handhaven dus echt wel.’ De bestaande rookplekken op de campus krijgen een tweede gebruik als voorziening voor groepswerk door studenten of medewerkers.