Nieuws - 18 juni 2019

Campus volgend jaar rookvrij

tekst:
Roelof Kleis

Wageningen campus wordt over iets meer dan een jaar volledig rookvrij. Dat staat vast. De vraag is vooral hoe dat gaat gebeuren en waar de campus ophoudt of begint.

In de gebouwen op de campus is roken al sinds jaar en dag verboden. Roken op het terrein mag wel; hier en daar staan speciale rookabri’s. Met ingang van augustus 2020 mag dat niet meer. Schoolterreinen, waaronder campussen, moeten van de overheid volledig rookvrij zijn. Een projectteam gaat uitwerken hoe het rookverbod op campus De Born wordt ingevoerd, heeft de raad van bestuur deze week besloten.

Tijd dringt
Eigenlijk wordt WUR een beetje ingehaald door de tijd, legt directeur Peter Booman (Facilitair Bedrijf) uit. ‘De raad van bestuur heeft vorig jaar al een voorgenomen besluit genomen om de campus gefaseerd rookvrij te maken in 2023. Dat wordt nu dus augustus 2020.' En dus niet vrijwillig, maar van overheidswege. De tijd dringt dus, terwijl er nog een paar knopen zijn door te hakken.

De studentenkamers zijn natuurlijk privéterrein
Peter Booman, directeur Facilitair Bedrijf

De belangrijkste onduidelijkheid op dit moment is hoe ver het rookverbod reikt. De vraag is volgens Booman bijvoorbeeld hoe Campus Plaza en de studentenhuisvesting hierin passen. ‘De studentenkamers zijn natuurlijk privéterrein. En het plein is niet van ons maar van DUO.’ Onduidelijk is ook nog of het verbod ook geldt voor de bedrijven op de campus of WUR-locaties buiten de campus.

Positieve toon
Naast de reikwijdte van het verbod is ook de fasering nog een punt van discussie: wordt het verbod in een keer ingevoerd of in fasen. Een belangrijke vraag is verder hoe het rookverbod zal worden gehandhaafd. Booman: ‘Wie gaat dat doen, moeten medewerkers daarvoor worden opgeleid en kan handhaving op een positieve toon gebeuren?’ Ook wordt bekeken hoe rokende studenten en medewerkers die willen stoppen geholpen kunnen worden.

Wat vinden WUR-medewerkers van het rookverbod op de campus? Lees het in het eerste artikel hieronder.

Lees ook: