Nieuws - 2 april 2019

‘We zien het als ideeën die seks met elkaar hebben’

tekst:
Albert Sikkema

Techno-optimisten en ecologen van WUR gingen op 29 maart met elkaar in debat tijdens het seminar ‘When wizards meet prophets’. Wat leverde de bijeenkomst op? Deelnemer Hidde Boersma deelt zijn gedachten.

Hidde Boersma tijdens het debat, foto: SpreadtheWURd

‘Het was een goede bijeenkomst, maar het blijft moeilijk voor voor- en tegenstanders van biotechnologie om goed in debat te gaan’, reflecteert Boersma. ‘De meesten hebben de neiging om de loopgraven in te gaan, de tegenstelling op te zoeken en op detailniveau te onderbouwen waarom zij gelijk hebben. Mensen worden geraakt door een opmerking van ‘de tegenstander’ en gaan daar gelijk op in. Ik denk dat die benadering weinig oplevert, omdat beide kampen gelijk hebben. Dat wil zeggen: elk standpunt is met wetenschappelijke studies te onderbouwen, niemand heeft helemaal gelijk.’

Dialoog
Hidde Boersma is een wetenschapsjournalist die zich duidelijk heeft uitgesproken voor nieuwe veredelingstechnieken, maar die ook de dialoog zoekt met critici die deze technieken aan banden willen leggen. Met ‘ecoloog’ Joris Lohman zocht hij naar een gemeenschappelijk perspectief: ‘We moeten voorbij de feiten denken. Allereerst is het goed om in aanraking te komen met het verhaal van de ander, want we hebben de neiging om ons gelijk op te zoeken. Zo denk ik inmiddels dat er meer onderzoeksgeld moet komen voor polycultuur en kan Joris zich er inmiddels bij neerleggen dat we crispr-cas gebruiken. We zien het als ideeën die seks met elkaar hebben.’

De technologie-tovenaars vinden zichzelf rationeel, ze vinden de eco-profeten emotioneel, maar dat zijn ook slimme mensen die het beste voor hebben met de wereld.
Wetenschapsjournalist Hidde Boersma

‘Daarbij helpt het om je de vraag te stellen: hoe ziet jouw ideale wereld er uit? Dan kom je op waarden en ideologie, in plaats van op feiten. De tovenaars, de technologie-aanhangers vinden zichzelf rationeel, ze vinden de eco-profeten emotioneel, maar dat zijn ook slimme mensen die het beste voor hebben met de wereld. Dat lijkt me een goed begin.’

Wat is je bijgebleven van de bijeenkomst?

‘Tijdens de discussie stelde Chinese studente Suzy voor om beide werelden naast elkaar te ontwikkelen, zonder elkaar te overtuigen en te bestrijden. Als beide een betere wereld willen creëren, begin dan gewoon met beide. Dat vond ik een mooie gedachte.
Een andere goede gedachte kwam van hoogleraar Rogier Schulte: zie de tegenstander als mens. Er zit mensen achter het bedrijf Monsanto en de lobbygroep Greenpeace. En hoewel bedrijven en lobbygroepen zakelijke belangen hebben, werken bij beide idealistische mensen. Die mensen kun je aanspreken op hun waarden en idealen.’

Lees ook: