Wetenschap - 18 december 2019

WUR nadert doelstelling vrouwelijke hoogleraren

tekst:
Albert Sikkema
7

Ruim 21 procent van de Wageningse hoogleraren is inmiddels vrouw. Vermoedelijk haalt WUR de doelstelling van 25% vrouwelijke hoogleraren in 2020 niet.

©Jonne Seijdel

Afgelopen week kwam het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren weer met de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. Daaruit blijkt dat 23 procent van de hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten in 2018 vrouw was. In Wageningen stagneerde het percentage vrouwelijke hoogleraren in 2018 op 16,9 procent, bleek uit de monitor.

Persoonlijk hoogleraar
Wageningen University heeft andere, rooskleuriger cijfers over het aandeel vrouwelijke hoogleraren. Het landelijk netwerk telt alleen de leerstoelhouders, terwijl WUR ook de persoonlijke hoogleraren meetelt. De laatste jaren benoemde WUR relatief veel vrouwelijke persoonlijke hoogleraren. WUR had in 2018 20,2 procent vrouwelijke hoogleraren, inclusief persoonlijke, meldt de afdeling HRM.

21,4 procent
Bovendien heeft HRM ook al cijfers voor 2019. In het afgelopen jaar steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren (inclusief persoonlijke) naar 21,4 procent. Tel je de persoonlijke hoogleraren niet mee, dan komt Wageningen op 19,5 procent.

De trend is dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren gestaag met één a anderhalf procent per jaar groeit. De doelstelling van de raad van bestuur is om in 2020 25% vrouwelijke hoogleraren te hebben, inclusief persoonlijk hoogleraren. Als de trend van de afgelopen jaren doorzet, haalt WUR die doelstelling net niet.

Re:acties 7

 • Francine Govers

  De rankings waarin Wageningen hoog scoort, zoals de beste universiteit van NL, worden door WUR breed uitgemeten op social media. In deze ranking bungelt Wageningen al jaren in de onderste regionen en nu is er zelfs sprake van een stagnatie of een daling. Daarin is Wageningen UNIEK. Kunnen we dat dan niet van de daken schreeuwen? Of is er toch schaamte? Terecht! Al jaren hoor ik hetzelfde excuus en worden de cijfers weer goedgepraat. LNVH ziet het goed: persoonlijke hoogleraren worden bij WUR ondergewaardeerd. Terecht dus dat de WUR daarvoor afgestraft wordt.

  Reageer
 • Fred Hoek

  Het percentage vrouwen onder de nieuw aangestelde (persoonlijk) hoogleraren in bijvoorbeeld 2018 en 2019 geeft volgens mij beter weer of er een kentering in de gewenst richting heeft plaatsgevonden.

  Reageer
  • Gerry Jager

   Mee eens, Fred. Maar die percentages worden toch genoemd in het Resource stuk en in de Monitor? Er is groei, en een kentering in de gewenste richting, maar is het genoeg om de streefcijfers te halen? En het houdt niet op na 2020...., dan zijn we niet opeens 'klaar'ofzo

 • Sanne Boesveldt

  Volledig eens met Gerry en Sylvia! bovendien waren de streefcijfers nou ook niet zo ambitieus.. (25% in 2020); en zitten we dus nog steeds onder het landelijk gemiddelde, hoe je het ook telt

  Reageer
 • Sylvia Brugman

  Beste Gerry,

  je haalt me de woorden uit de mond. Inderdaad, de urgentie en de daadkracht moet blijven rondom dit thema.
  Laten we als WUR zorgen dat we snel in de top 5 komen!
  Goed voornemen voor het nieuwe jaar!

  Reageer
 • Gerry Jager

  De reactie van de LNVH over het wel/niet meetellen van persoonlijk hoogleraren:

  "De WUR heeft persoonlijk hoogleraren en die zitten in geschaald in een UHD-schaal. Een persoonlijk hoogleraar heeft geen leeropdracht, hij heeft een benoeming voor vijf jaar. Na vijf jaar wordt een persoonlijk hoogleraar geëvalueerd en op basis daarvan wordt zijn benoeming al dan niet verlengd.

  In de Monitor nemen wij de full professors / gewoon hoogleraren mee in het berekenen van de percentages hoogleraren. Ook de persoonlijk hoogleraren aan andere universiteiten die ingeschaald zijn als UHD worden dus NIET meegerekend in het percentage hoogleraren. Er is door het college van WUR in eerdere gesprekken wel aangekondigd dat de Tenure Trackers die nu starten niet meer zullen eindigen in een UHD-schaal (met toelage) maar gewoon in een HGL2 schaal. Dat zal dus op den duur verandering gaan brengen in de percentages. Maar zolang persoonlijk hoogleraren nog onder het UFO-profiel UHD en onder de inschaling UHD blijven vallen, en dus als zodanig in WOPI zijn opgenomen, vallen ze niet onder het percentage hoogleraren. En zoals de WUR zelf ook aangeeft in de reglementen, zijn het UHD’s die de titel hoogleraar mogen dragen en ook alle verdere rollen en taken van een hoogleraar op zich mogen nemen. Maar het blijven UHD’s. Leerstoelhouders zijn binnen de WUR wel ingeschaald als hoogleraar en die vind je dus terug in het percentage."

  Reageer
 • Gerry Jager

  Haalt WUR de doelstelling net wel of niet? Hoe het ook zal uitpakken, het zijn toch bepaald geen cijfers om trots op te zijn.

  Ik vraag me af of bij andere universiteiten de persoonlijk hoogleraren dan wel worden meegeteld, en zo ja, hoe komt het dan dat dat bij WUR niet gebeurd? Ik vraag het na bij de LNVH.

  Verder maak ik me zorgen dat door dit soort berichtgeving nu gelijk weer de 'urgentie' en 'daadkracht' in de organisatie verdwenen is. Van de 1e schrik over de cijfers in de Monitor, wat een mooie aanzet kan zijn om de achterblijvende aantallen vrouwelijke hoogleraren in Wageningen weer eens op de agenda te zetten, naar een berustend "zie je wel, het valt wel mee... WUR haalt het alleen maar 'net niet".


  Reageer

Re:ageer