Wetenschap - 1 januari 1970

Koeien stoten meer methaan uit dan gedacht

11
Koeien stoten meer methaan uit dan gedacht


Koeien stoten via hun mest, boeren en winden en aanzienlijk meer
broeikasgas methaan uit dan tot nu toe werd aangenomen. De uitstoot van het
gas uit melkveestallen ligt per koe op zijn minst 25 procent hoger dan de
getallen die nu gebruikt worden, blijkt uit onderzoek van het IMAG.

Het IMAG deed in opdracht van Novem metingen op dertien melkveebedrijven.
De getallen worden gebruikt om de bijdrage van de melkveehouderij aan het
broeikaseffect te schatten.

,,In de huidige modellen wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse
methaanuitstoot van ongeveer honderd kilo per koe. In gangbare
melkveebedrijven kwamen wij op een gemiddelde methaanuitstoot van een halve
kilo per koe per dag. Op jaarbasis kom je, zelfs als het vee de hele zomer
geweid wordt, op een jaarlijkse emissie van een melkveestal van 125 kilo
per koe. Daar zit het methaan dat de koeien in de weide uitstoten nog niet
bij’’, zegt dr Gert-Jan Monteny, een van de betrokken IMAG-onderzoekers.

De resultaten van hun onderzoek wijzen er volgens hem op dat de bijdrage
van de melkveehouderij aan de Nederlandse methaanuitstoot aanzienlijk meer
is dan de 35 procent die nu in de boeken staat. ,,Bij LNV is men daar niet
erg blij mee, maar ik denk niet dat we het links kunnen laten liggen’’,
aldus Monteny.

Als koeien het hele jaar op stal staan is de methaanuitstoot uit de stal
nog aanzienlijk hoger en is er mogelijk zelfs sprake van een verdubbeling
van de nu gehanteerde emissie.
De onderzoekers hebben op één bedrijf een volle en een lege stal gemeten.
Zo kon de bijdrage van de mestkelder aan de methaanuitstoot worden
vastgesteld op dertig procent, terwijl in de literatuur twintig procent
wordt genoemd. De methaanemissie op het enige onderzochte biologische
bedrijf was met een kilo per dag per koe aanmerkelijk hoger dan de emissie
op de gangbare bedrijven. Monteny denkt dat dit komt door de combinatie van
meer strooisel in de stal en meer ruwvoer in het rantsoen van de dieren in
de biologische houderij. ,,Voor een tweede ronde metingen zijn we nu op
zoek naar een biologische potstal om deze veronderstelling te toetsen’’. |
G.v.M.

Strooisel levert waarschijnlijk een flinke bijdrage aan de methaanuitstoot
van veestallen. | Foto Guy Ackermans

Re:acties 11

 • A. Alberda

  Deze 'uitstoot anti-koeien samenzweringstheorie' doet alsof alles in één enkele volume-eenheid wordt opgevangen...
  Chinezen laten veel scheten (excusez le mot) in het openbaar en ook 'boeren' en tevens poepen ze. Er zijn ongelooflijk veel Chinezen met dus een enorme uitstoot SO2 en CH4, enz.. Moeten we nu net als de veestapel ook de Chinezenstapel reduceren? Hopelijk ziet u de humor van de simplistische 'uitstoot' redenering hiermee in...

  Reageer
 • A. Alberda

  Wat een snertonderzoek over een wereldwijd relatief beperkte groep op de werelddierenbevolking. Allemaal vanwege de CO2-klimaathoax. Ik neem het op voor de moderne boer met zijn hypermoderne ict bewaking: vee-, melk-, weide-, mestregistratie, enz.,enz...
  Dr. Rex Fleming, voormalig onderzoeksleider van de NOAA heeft definitief met CO2 hype gebroken in zijn boek "Rise and Fall of the Carbondioxide Theory of climate change. Koop en lees ebook of hard copy (springer.com of bol.com).
  Je kunt het diepgaande interview van James Delingpole met Rex Fleming beluisteren op YouTube Delingpod29:
  https://www.Youtube.com/watch?v=Gz9v2vKSyN8

  Reageer
  • A. Alberda

   De zon, 'jongens en meisjes', ons solar system zorgt voor climate change.
   Zonnemaxima en zonneminima, warme tot zeer warme (laatste in de middeleeuwen) of de 'kleine ijstijd' van ongeveer 1500 tot ongeveer 1850.
   Ook in het verre verleden zonder menselijke CO2 correlatie...

 • Klassiek Liberaal

  Ik vermoed dat er wat meer koeien zijn nu, dan pakweg 300 jaar geleden. De som van de uitstoot van koeien zal nu (veel) hoger liggen dan toen.

  Reageer
  • A. Alberda, klassiek nuchter en redelijk libertariër

   Deze 'uitstoot anti-koeien samenzweringstheorie' doet alsof alles in één enkele volume-eenheid wordt opgevangen...
   Chinezen laten veel scheten (excusez le mot) in het openbaar en ook 'boeren' en tevens poepen ze. Er zijn ongelooflijk veel Chinezen met dus een enorme uitstoot SO2 en CH4, enz.. Moeten we nu net als de veestapel ook de Chinezenstapel reduceren? Hopelijk ziet u de humor van de simplistische 'uitstoot' redenering hiermee in...

 • Willem de Jong ,al 4 eeuwen boerenfamilie

  Maar dit doen koeien toch al eeuwen! Waarom warmt de atmosfeer dan nu pas op door dit verschijnsel. Majen korien dan Koolstof moleculen of eten ze die om Stikstof te krijgen voor eiwit en poepen ze die gegeten Koolstof weer uit. Maar san vermeerdert dit toch niet de Koolstof! Ik begrijp er niets van en geloof het ook niet!

  Reageer
 • ben krabbenborg

  hoeveel methaangas produceren 17 miljoen mensen

  Reageer
 • E.A.Huijs eahuijs@home.nl

  Als gas van koeien zo'n probleem is voor het milieu, waarom willen natuurliefhebbers dan koeien in de natuurgebieden hebben?. Dan is dat toch ook een belasting voor het milieu, zou ik zeggen.

  Reageer
  • Anonymous

   gewoon wow, ja koeien stoten veel uit en dit is een probleem! het punt waarom "natuurliefhebbers" koeien in natuurgebieden willen hebben is omdat dat hun habitat is. ook in Nederland hebben we ruim 1,7 miljoen melk koeien (statistiek uit 2017). Dit stoot natuurlijk HEEL VEEL methaan uit. en als we in de natuurgebieden koeien plaatsen zal het niet in die grote maten zijn en dus niet zo belastend zijn voor het milieu.

 • Bert ten Hoorn Boer

  Het gaat hier om een onderzoek uit 2003! 14 jaar geleden! Er wordt gedaan alsof het nieuw onderzoek is. Er werden niet gevalideerde meetmethoden gebruikt ( wordt in het verslag zelf gezegd) en het onderzoek is gedaan in de MKZ periode, waardoor sterk moest worden geïmproviseerd.

  Reageer
 • Henk Visser

  hoeveel methaan stoot de mrij uit?

  Reageer

Re:ageer