Nieuws - 20 juli 2018

‘Gebruik vee voor recycling biomassa’

tekst:
Tessa Louwerens

Hebben we dieren nodig om mensen van voedsel te voorzien en kan dat op een duurzame manier? Drie vragen aan Hannah van Zanten, onderzoeker Dierlijke Productiesystemen, die een Veni-beurs ontving om dit uit te zoeken.

© Shutterstock

Wat ga je precies met deze Veni-beurs onderzoeken?
‘Dieren worden gevoerd met producten die mensen ook kunnen eten en dat leidt tot een zogenaamde feed-foodcompetitie. In ons onderzoek kijken we hoe je dieren kunt houden op een manier waardoor deze competitie wordt vermeden, zodat we op een duurzame manier dierlijke producten kunnen produceren. Want voerproductie heeft een grote impact op bijna alle milieuproblemen. Het doel is om de rol van vee in een circulair voedselsysteem te evalueren, waarbij ik ernaar streef het gebruik van land en de uitstoot van broeikasgassen op wereldschaal te minimaliseren, terwijl we nog steeds aan de menselijke voedingsbehoeften kunnen voldoen. Daarvoor ontwerpen we een model, dat inzicht geeft in de hoeveelheid dierlijk producten die we kunnen produceren voor de groeiende wereldbevolking met respect voor onze planeet.’

Het huidige debat negeert de potentie van vee om biomassa die wij niet willen of kunnen eten , zoals bietenstaartjes of voedselresten, te recyclen.
Hannah van Zanten, onderzoeker Dierlijke Productiesystemen

Is het niet duurzamer zonder dierlijke producten?
‘Landbouwhuisdieren leveren essentiële voedingsstoffen voor de alsmaar groeiende wereldbevolking, maar tegelijkertijd veroorzaakt het houden daarvan grote milieuproblemen. Dit leidt tot een gepolariseerd debat over de rol van dieren in duurzame voedselproductie. Maar het huidige debat negeert de potentie van vee om biomassa die wij niet willen of kunnen eten, zoals bietenstaartjes of voedselresten, te recyclen. Ik heb onlangs laten zien dat als we dieren gebruiken voor waar ze goed in zijn - het recyclen van biomassa - ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de voedselvoorziening van de mens en tegelijkertijd het gebruik van landbouwgrond kunnen verminderen.’

In welk opzicht moet het systeem veranderen om dat mogelijk te maken?
‘Het houden van dieren onder dit circulaire concept vereist een overgang van ons huidige voedselproductiesysteem naar een circulair voedselsysteem. Welke strategieën hiervoor nodig zijn hangt ook af van de locatie. Ik ga nu in Bangladesh, Nederland en Tanzania kijken wat de beste strategie is door bijvoorbeeld rekening te houden met de mogelijkheden van het land, de voedingsbehoefte van de mensen, het belang van de landbouwsector en het klimaat. Als er bijvoorbeeld ergens veel grasland is dan kun je meer grazend vee houden en in stedelijke gebieden zou je eerder varkens kunnen houden die het afval opeten. Via deze analyse krijgen we meer inzichten, die gebruikt kunnen worden voor beleidsvorming en kunnen helpen om lokaal strategische keuzes te maken.’

Lees ook: