Nieuws - 25 juni 2020

‘Wageningen loopt wel weer vol’

tekst:
Gastredacteur

Tijdens een debat in de bibliotheek, spraken studenten, bestuurders en Wageningers over de impact van corona op studentenstad Wageningen.

©Screenshot van de livestream van het debat. V.l.n.r. aan tafel: Tutku Yeksel (gespreksleider), Anne Janssen (wethouder wijken, ruimtelijke ordening en cultuur), Bart van As (directeur-bestuurder Idealis) en Eric Wijnackers (gespreksleider). De overige gasten zitten op de achtergrond. Foto: Rijk Dersjant


Tekst: Rijk Dersjant

Conclusie van het debat: er is reden tot licht optimisme.
Het debat was een eerste in een reeks van drie over ‘Wageningen in tijden van corona’.  Aan het woord kwamen afgevaardigden van WUR, Student Alliance, het college van BenW, huisvester Idealis, KSV Sint Franciscus en café Loburg. Zij bespraken hoe Wageningen als studentenstad na de zomer het ‘nieuwe normaal’ moet oppakken. Welke impact heeft de coronacrisis gehad en hoe ziet de stad er straks uit?

‘Studenten missen het campusleven, en alles wat daarbij hoort’, vertelt penningmeester Sammy Xie van Student Alliance Wageningen, een partij die de belangen van studenten behartigt. ‘De omzetting naar het online onderwijs is snel gegaan. Dat leidde tot sociale isolatie onder studenten en versterkte de eenzaamheid. Veel Nederlandse studenten besloten terug te gaan naar hun ouders, maar internationale studenten hadden die optie vaak niet. Ook vonden zij de maatregelen vaak onduidelijk. Zij werden daardoor iets harder getroffen.’

Suboptimaal
Xie krijgt bijval van decaan Arnold Bregt. ‘In het begin was het online onderwijs op inhoud gericht en daarna kwam pas de vraag hoe het ging met de studenten. We hebben dat tweede inmiddels onderzocht. Zowel studenten als docenten ervaren het onderwijs als suboptimaal. Tien tot vijfentwintig procent van de studenten raakte volledig buiten beeld. Het ontbreken van informeel sociaal contact en motivatie speelden daarin een rol. De universiteit is wel positief gestemd over de komende maanden. We zetten in september in op kleinschalige onderlinge interactie met studenten. De campus kan weer een klein beetje open.’

Studenten verdienen een compliment, ze hebben zich de afgelopen maanden voorbeeldig gedragen
Bart van As, directeur-bestuurder van Idealis

Het aantal bachelorstudenten dat volgend collegejaar begint, is ongeveer gelijk aan dit jaar. Het aantal masterstudenten kan Bregt moeilijk inschatten. ‘Zij hebben vaak te maken met visa en daar is momenteel nogal wat onduidelijkheid over. Het is daarom nog de vraag hoe de instroom van internationale masterstudenten eruit gaat zien.’

Voorbeeldig
Bart van As, directeur-bestuurder van Idealis, maakte van dichtbij mee hoe de overheidsmaatregelen ingrepen in de Idealis-gangen waar tal van Wageningse studenten wonen. ‘Heel het studentenleven is weggevallen’, vertel Van As. ‘We hebben schilder- en schoonmaakpakketten aangeboden aan studenten om zich te vermaken tijdens de crisis. Ik vind wel dat de studenten een compliment verdienen. Ze hebben zich de afgelopen maanden voorbeeldig gedragen.’ Van As noemde verder als lichtpuntje van de crisis dat Idealis is deze rustige periode ‘een kwaliteitsstap kan zetten wat betreft studentenhuisvesting’.

Anne Janssen, wethouder van wijken, ruimtelijke ordening en cultuur, was het daarmee eens. ‘Het is belangrijk dat we die stap maken.’ Janssen kreeg ook de vraag waarom studenten buitenshuis eerder niet als een huishouden werden gezien, maar moest daarop het antwoord schuldig blijven. ‘Ik heb de precieze reden niet paraat, maar het heeft te maken met de controle van het woonadres. Het is destijds in samenspraak gegaan met de burgemeester. De precieze uitleg kun je daarom het beste aan hem vragen. Binnenshuis golden studentenwoningen overigens wel gewoon als huishouden.’

Studenten stonden niet in de rij om naar de sociëteit te komen toen het weer mocht
Voorzitter Amber Laan van KSV Franciscus

Horeca
Horecaondernemer Casper Bijl van café Loburg is blij dat er inmiddels meer vrijheid is voor de horeca en inwoners. ‘De horeca leeft van plezier en reuring. Veel van onze plannen botsten met de kaders van de anderhalve meter. Dat frustreerde. Inmiddels plannen we alweer concerten. We hadden direct een stormloop verwacht toen de terrassen weer open mochten, maar die toestroom viel uiteindelijk tegen. Klanten waren huiverig.’

Voorzitter Amber Laan van KSV Franciscus onderschrijft die huiverigheid. ‘Studenten stonden niet in de rij om naar de sociëteit te komen toen het weer mocht. We hebben een online quiz, een online cantus en een online ledenvergadering gehouden, maar uiteindelijk is dat toch niet prettig. Verder zijn we met een aantal studenten het contact enigszins verloren en we hebben ons zorgen gemaakt over de eerstejaarsleden, maar die zorgen zijn nu minder. Kennismaking is voor nieuwe studenten heel belangrijk, dus het is goed dat de AID op een andere manier doorgaat.’

In Resource die donderdag 2 juli verschijnt, besteden we uitgebreid aandacht aan de verhalen en ervaringen van docenten en studenten met het online onderwijs van de afgelopen maanden.

Toekomstige thema’s
Op 1 en 8 juli zijn de volgende debatten gepland. 1 juli zullen ondernemers praten over de impact op lokale ondernemingen en op 8 juli is het thema: komen we weer samen? Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 20:00 tot 21:00 ’s avonds en zijn te volgen via het YouTubekanaal van de bibliotheek.

LEES MEER