Nieuws - 29 januari 2019

WUR-studenten onderzoeken politiek landschap van Wageningen

tekst:
Luuk Zegers

Hoe kijken verschillende groepen Wageningers naar hun stad en wat zijn de grootste knelpunten en uitdagingen voor de toekomst? Dat onderzochten tweedejaars bachelorstudenten Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning. ‘We moeten voorkomen dat de campus een stad naast de stad wordt.’

Student Ilse Westveer deed mee aan het onderzoek en maakte impressies van de huidige situatie – ‘WURgeningen’ ... © Illustratie Ilse Westveer

De groepjes studenten presenteerden hun bevindingen op woensdag 23 januari in het gemeentehuis aan vertegenwoordigers van de universiteit en de gemeente. Lichtpuntje: Wageningers zijn over het algemeen blij met WUR en haar studenten en denken dat de stad en de universiteit niet zonder elkaar kunnen, aldus de studenten. Maar de rode draad in hun presentaties waren de problemen die gepaard gaan met de groei van WUR en de stad. Zo voelt het voor Wageningse ouderen alsof ze moeten touwtrekken met de universiteit en haar studenten om de aandacht van de gemeente, en maken meerdere groepen zich zorgen over de woningnood.

Vervreemding tussen de universiteit, de gemeente en haar inwoners is een terugkerend thema in de bevindingen van de studenten. Zo vrezen winkeliers en gemeenteambtenaren dat de groeiende campus steeds meer faciliteiten krijgt en een ‘stad naast de stad’ wordt, waardoor de studenten uiteindelijk niet meer naar het centrum hoeven. De fysieke afstand die door de campus is ontstaan, zorgt volgens sommige groepen bewoners ook voor een afstand op communicatiegebied.

Het veld in
Het onderzoek van de studenten is onderdeel van het vak Landscape Economics and Politics. ‘In plaats van een week lang elke dag college te krijgen over wat politieke landschappen zijn, leren studenten het op deze manier in de praktijk’, vertelt docent Arjaan Pellis van de leerstoelgroep Cultural Geography. ‘Na één voorbereidend college gingen ze het veld in om te onderzoeken wat er speelt in Wageningen.’ Daarvoor gingen de studenten in gesprek met negen verschillende groepen Wageningers, zoals dienstverleners, winkeleigenaren, universiteitsstaf, studenten, ouderen en gemeenteambtenaren.

De studenten presenteerden ook ideeën om de uitdagingen te lijf te gaan. Zo stelde één groepje voor om het idee van de campus los te laten en de universiteit weer door de stad te verspreiden. Een andere idee was om ouderen en jongeren gemengd te laten wonen, om zo de woningnood onder studenten en de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Verder passeerden de revue: een studentenloket in het centrum waar inwoners met vragen en klusjes naartoe kunnen en een gezamenlijk strategisch plan van de gemeente en de universiteit, zodat de groeistuipen gezamenlijk aangepakt worden.

...en de ideale situatie – ‘WIJgeningen’. © Illustratie Ilse Westveer

Dat de bevindingen werden gepresenteerd in het gemeentehuis, voegde wel iets toe, zegt studente Mina Alsady (20), die deze onderwijsvorm ‘superleerzaam’ noemt. ‘Door zulke ervaringen besef je wat je te wachten staat als je later aan het echte werk begint.’

Perspectief
Volgens Dennis Gudden, wethouder Economie, Groen en Financiën, was de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat de verbinding tussen de gemeente en de universiteit beter kan. ‘Het zijn twee werelden die voor een deel ook los van elkaar staan, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld wat betreft het groeivraagstuk kunnen we meer samen optrekken.’ Gudden studeerde twintig jaar geleden Landinrichting op WUR. Hij vond het mooi om de ‘frisse ideeën’ van huidige tweedejaars studenten te horen. ‘Zij kijken met een andere blik naar de stad en zetten je aan het denken. Bijvoorbeeld het dilemma van studentenhuisvesting: is het beter om grote studentencomplexen te bouwen om zo overlast van studenten in de stad te minimaliseren? Of kun je studenten beter door de stad verspreiden voor een betere integratie?’

Ook universiteitswoordvoerder Simon Vink was aanwezig bij de presentaties. ‘Ik heb een genuanceerd verhaal gehoord. Een compliment naar de studenten en de docent voor wat ze in één week tijd hebben losgekregen.’ Wel plaatst hij de bevindingen in perspectief. ‘Het gemeentebestuur en het bestuur van de universiteit praten meer met elkaar dan de deelnemers aan het onderzoek denken. Bij alle grote beslissingen is er contact en overleg. Ook tussen medewerkers van WUR en de gemeente is er veel contact.’ De angst voor een ‘stad naast de stad’ vindt Vink ongegrond. ‘Studenten blijven ’s avonds echt niet op de campus hangen als ze in de stad naar hun vereniging of de cafés kunnen gaan.’

Volgens Vink halen de universiteit en de gemeente de banden bovendien al aan. ‘In februari tekenen WUR-bestuurder Rens Buchwaldt en burgemeester Geert van Rumund een akkoord om de gemeente meer te betrekken bij onderzoeksactiviteiten. Dat zorgt voor meer zichtbaarheid in de stad en meer samenwerking met de gemeente.’

Duidelijk signaal
Pellis ziet de resultaten als duidelijk signaal dat de gemeente en de universiteit meer naar elkaar toe moeten groeien. ‘Er is al overleg, maar moet dat niet meer handen en voeten krijgen? Hoe dat uitgevoerd moet worden is weer een tweede vraag. We hebben in ieder geval genoeg aanknopingspunten voor meer onderzoek.’ Het Wageningse politieke landschap wordt waarschijnlijk een nieuwe onderzoeksagenda van de leerstoelgroep Cultural Geography, zodat Pellis samen met geïnteresseerde studenten en de gemeente naar concretere Wageningse toekomstvisies kan gaan zoeken.