Nieuws - 27 september 2019

WUR-studenten bij XR-protest A'dam

tekst:
Tessa Louwerens

De actiegroep Extinction Rebellion gaat een week lang protesteren in het centrum van Amsterdam. Ongeveer 50 WUR-studenten doen mee.

XR Wageningen tijdens eerdere klimaatmars op 17 mei in Wageningen. ©XR Wageningen

De actie begint op 7 oktober en maakt onderdeel uit van de internationale protestactie: Rebel without Borders. De WUR-studenten voegen zich die dag bij de andere naar verwachting 2-3.000 demonstranten op de Museumbrug voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar zullen ze de straten blokkeren en kamperen. In andere wereldsteden zoals Berlijn, Londen en New York gebeurt hetzelfde.

Serieus nemen
'
We willen onze regering onder druk zetten om de klimaatcrisis serieus te nemen’, zegt Nadine Mingers van XR Wageningen. De groep vindt dat de Nederlandse overheid niet genoeg doet om de klimaat- en de ecologische crisis te bestrijden. De actie zal in principe een week duren. Mingers: ’We eisen dat de overheid de klimaatcrisis erkent en actie onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen in 2025 tot nul terug te dringen. Verder eisen we dat de overheid open en eerlijk communiceert en het bewustzijn voor deze crisis vergroot.'

Wij denken dat vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid een effectieve manier is om politieke en sociale verandering tot stand te brengen
Nadine Mingers

Mingers pleit er ook voor dat de overheid een Burgerraad opricht die een leidende rol speelt in de besluitvorming. ' We zullen doorgaan totdat aan deze eisen is voldaan, of in ieder geval totdat de regering ermee instemt een ontmoeting met onze onderhandelaars te plannen.' Mingers zegt niet bang te zijn voor de gevolgen van een eventuele arrestatie. ‘

Training
Om de actie goed te laten verlopen zijn er trainingssessies georganiseerd voor de deelnemende studenten. Mingers: 'Daarin leggen we de studenten uitl hoe ze kunnen deelnemen aan geweldloze acties. We leggen uit wat ze kunnen verwachten, inclusief juridische gevolgen of politieacties, en hoe ze hier het best op kunnen reageren.’

Lees ook: