Nieuws - 5 september 2018

Voor je studie naar het buitenland? Het barst van de beurzen

tekst:
Luuk Zegers

Veel WUR-studenten die stagelopen, scriptie schrijven of op uitwisseling gaan in het buitenland lopen honderden euro's mis omdat ze niet weten dat ze daar een beurs voor kunnen krijgen. Voor dit collegejaar zijn er nog zo’n 500 Erasmus+ beurzen beschikbaar, en hoe meer studenten er gebruik van maken, hoe beter.

© Shutterstock

WUR’s student exchange office heeft een luxeprobleem: ze barsten van de beurzen. ‘We zijn erg goed door de laatste audit gekomen’, aldus Erasmus exchange administrator Brenda Brouwer. ‘En er is meer geld beschikbaar gekomen vanuit de EU. Ik denk dat ze uitwisselingen en studeren in het buitenland willen stimuleren.’

Het gaat om de Erasmus+ beurs. Die beurs geniet vooral bekendheid door het Erasmus uitwisselingsprogramma, maar kan ook worden aangevraagd door studenten die bijvoorbeeld stage lopen of hun thesis schrijven in één van de Erasmus+ landen. ‘En dat weten veel studenten niet, omdat wij niet bemiddelen bij stages of scripties’, zegt Brouwer. ‘De uitwisselingen worden bij ons geregeld, dus die studenten kunnen wij wijzen op de beurs. Maar de rest, de stagiairs en de thesisschrijvers, die moeten maar net weten dat zij ook een beurs kunnen aanvragen.’

Fijne extra
Erasmus+ is het uitwisselingsprogramma van de EU. De ‘+’ achter Erasmus staat voor landen die niet lid zijn van de EU, maar wel meedoen aan het Erasmusprogramma, zoals Noorwegen en Turkije. De beurs is beschikbaar voor bachelor, master, en PhD studenten. ‘Ze kunnen tot 375 euro per maand krijgen’, aldus Brouwer. ‘Het is dus niet kostendekkend, maar het is een hele fijne extra.’ De hoogte van de beurs verschilt per land en activiteit die de student gaat doen. Zo krijg je als je op uitwisseling gaat in Polen de laagste beurs van 171 euro per maand, terwijl je voor een stage of thesis in Zweden de hoogste beurs á 375 euro per maand ontvangt. Voor vijf maanden studeren in een Erasmus+ land kan een student dus een beurs van 855 tot 1,875 euro krijgen.

Als de beurzen niet gebruikt worden, is de kans groot dat er volgend collegejaar minder beurzen beschikbaar zijn voor WUR-studenten. Met als gevolg dat er weer beursaanvragen worden afgewezen. Het is dus niet alleen goed voor je eigen portemonnee om een beurs aan te vragen; het is ook sociaal ten opzichte van je Wageningse medestudent.

Niet-Europeanen en afstudeerders
Één van de groepen die minder snel een beurs aanvraagt, is de groep studenten van buiten de EU. ‘Zij denken: ik ben geen EU-student dus ik mag geen beurs, want het is EU-geld. Maar zij mogen gewoon een beurs aanvragen. Als je WUR-student bent, heb je er recht op. Veel van hen weten dat blijkbaar niet.’ Ook voor extra-curriculaire stages is dit jaar geld beschikbaar, en zelfs afgestudeerden kunnen een beurs krijgen voor een stage in het buitenland, mits ze die aanvragen als ze nog ingeschreven staan.

Brouwer benadrukt dat de toewijzing van de beurzen afhankelijk is van het beschikbare budget en het aantal aanmeldingen. ‘Je hebt dus geen garantie dat je een beurs krijgt. Maar we verwachten dat iedereen die dit collegejaar een beurs aanvraagt, er een kan krijgen.’

Hemelbed
Op woensdag 5 september promoot het study abroad office de Erasmus+ beurs door een hemelbed voor Forum neer te zetten. 'Onder het mom van: droom met ons mee over een mooie uitwisseling', aldus Brouwer. 'Van 11.00 tot 17.00 uur geven we informatie over in welke landen en op welke universiteiten je nog op uitwisseling kan in de tweede helft van dit collegejaar.'

Meer informatie? Ga naar www.wur.eu/studyabroad, neem contact op met erasmus.studentexchange@wur.nl, of ga op 7 november naar de study abroad fair.