Nieuws - 30 augustus 2017

Veel eerstejaars nog kamerloos

tekst:
Albert Sikkema

Bijna 40 procent van de Nederlandse eerstejaars studenten in Wageningen had tijdens de AID nog geen kamer. Bij internationale nieuwkomers was dit 10 procent. Dat blijkt uit een peiling onder 300 eerstejaars.

Kamer in Bornsesteeg, © Guy Ackermans

Resource vroeg de eerstejaars naar hun woonsituatie tijdens de Informatiemarkt op de laatste dag van de Annual Introduction Days (AID). Van de 300 studenten die de vragenlijst invulden, waren er 193 afkomstig uit Nederland en 107 uit het buitenland.

Onderhuur
Van de Nederlandse studenten was 87 procent van plan op kamers te gaan in Wageningen. Ruim de helft van deze groep (51%) had al een vaste kamer gevonden en 11 procent woonde tijdelijk in onderhuur. De studenten zonder kamer (38 procent) reisden in meerderheid op en neer vanaf hun ouderlijk adres (zie figuur).

Van de internationale studenten had 85 procent een vaste kamer toegewezen gekregen en 5 procent deelde een kamer. 10 procent had nog geen kamer. Dat is opmerkelijk, want internationale studenten krijgen nadrukkelijk voorrang bij de toedeling van kamers.

Kamernood
Hoewel de peiling van Resource geen representatieve enquête is, bevestigen de cijfers het beeld dat er toenemende kamernood is in Wageningen. Dat merkt ook de Housing Desk Wageningen, die bemiddelt bij de verhuur van kamers van particulieren. ‘Verhuurders die een kamer aanbieden op onze site, hebben binnen enkele uren al tachtig reacties binnen van kamerzoekenden’, merkt Suzanna van der Meer van de Housing Desk. ‘Studenten kijken veel en reageren veel.’ De bemiddelaar heeft de afgelopen maanden 83 studenten aan een kamer geholpen.

04_diagram_NL.jpg

Tijdelijke huisvesting
Ook studentenhuisvester Idealis denkt dat de kamernood is toegenomen. ‘Dit jaar hebben wij te maken met minder opzeggingen van onze kamers dan in voorgaande jaren’, zegt woordvoerder Marisca Wind. ‘Ook zijn onze plannen voor tijdelijke huisvesting op Kortenoord door externe omstandigheden vertraagd. Beide factoren zorgen ervoor dat wij minder kamers ter beschikking hebben voor nieuwe studenten.’

Kamergarantie
De kamerkrapte werkt ook door naar de internationale studenten, waarvan een deel nog geen kamer heeft. Hoewel de universiteit deze groep geen keiharde kamergarantie meer geeft, krijgt die wel voorrang, omdat op en neer reizen naar Wageningen geen optie is. Het gevolg is dat alle vrijkomende kamers voorlopig naar buitenlandse studenten gaan en de Nederlandse studenten tot medio oktober, als de afstandsurgentie voor de internationale studenten afloopt, nauwelijks een kamer kunnen krijgen bij Idealis.

Schatting
Opvallend is het hoge percentage Nederlandse studenten dat volgens deze peiling op kamers wil in Wageningen: 87 procent. Kameraanbieder Idealis gaat ervan uit dat 70 procent van de eerstejaars een kamer in Wageningen zoekt. Idealis baseert zich daarbij op de halfjaarlijkse analyse van de woonadressen van de Wageningse studenten en de schatting van de huisvestingsvraag door ABF Research. De huisvester denkt dat de 87 procent in de Resource-peiling te hoog is.

Actieplan
Toch stelt ook Wind dat er te weinig kamers zijn in Wageningen. ‘We hebben echt extra studentenhuisvesting nodig, in de vorm van nieuwbouw of ombouw.’ Ook de universiteit wil dat er een actieplan komt. ‘Huisvesting is een basisbehoefte om goed te kunnen studeren’, zegt Ingrid Hijman, hoofd van het Student Service Center van WUR.