Student - 2 juni 2015

Universiteit overweegt Engelstalige bachelors

tekst:
Linda van der Nat
5

Wageningen University onderzoekt of ook de bacheloropleidingen voortaan in het Engels moeten worden geven. Dit staat in het Strategisch Plan.

De vraag of het verstandig is om al in het eerste jaar in het Engels te doceren, speelt al langere tijd. In een rapport uit 2013 over het internationaliseringsbeleid van de universiteit wordt een discussie aangekondigd over nut en noodzaak van Engelstalige bachelors.

De universiteit is er nog steeds niet over uit, laat onderwijsdirecteur Tiny van Boekel weten. ‘We hebben al wel bediscussieerd wat de voors en tegens zijn van een Engelstalige bachelor, maar het is het stadium van opiniërend nog niet voorbij.’ Een voordeel van Engelse bachelors is dat de universiteit dan nog internationaler zal worden, met buitenlandse studenten al in de bachelorfase. Voor een aantal opleidingen is dat zeer aantrekkelijk. Bovendien kunnen docenten uit het buitenland ook in de eerste studiejaren al lesgeven. Van Boekel: ‘Wat tegen Engelstalige bachelors zou pleiten is dat de selectie veel moeilijker wordt, er mogelijk grote verschillen komen in vooropleidingen en dat Nederlandse scholieren afgeschrikt zouden kunnen worden van een volledig Engelstalige opleiding vanaf het begin.’ Ook zullen opleidingen met sterk gestegen studentenaantallen niet zitten te wachten op buitenlandse instroom.

Momenteel is Tourism de enige volledig Engelstalige bacheloropleiding.

 


Re:acties 5

 • GT

  Het is compleet studie afhankelijk. Voor Life Sciences is Engels natuurlijk praktischer omdat je frequent gebruik maakt van wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook vaktermen. Nu is het eerste jaar voornamelijk Nederlands, maar als er een internationale bij zit, wordt het vak in het Engels gegeven. Vanaf het 2e jaar is alles compleet Engels, prima overgang lijkt mij.

  Voor omgevingswetenschappen en met name landschapsarchitectuur moet je je afvragen of Engels wel beter is, aangezien veel projecten vanuit gemeentes komen en er totaal geen baat bij hebben dit in het Engels te doen, maar omdat de universiteit dat wil.

  Reageer
 • Geil met stijl

  Ja, want in het Engels is alles beter...?! De gemiddelde student kan best een woordje Engels spreken na een tweejarige master. Nut en noodzaak is derhalve slechts het binnenhengelen van geldmachines (c.q. buitenlandse studenten).

  Reageer
 • Anoniem

  Soms is het beter om eerst dingen in je eigen taal te leren, omdat jij je in je eigen taal beter kan uitdrukken. Door het gebrek aan woordenschat in engels op het niveau van een bepaalde studie, zou het nog wel eens erg moeilijk kunnen worden voor onze nieuwe eerstejaars. Bovendien gaan we nu in de bachelor ook al vrij snel in het engels over(eerst boeken, dan colleges, dan examens).

  Reageer
 • Monique

  Binnen Van Hall Larenstein Wageningen zijn alle bachelor opleidingen al volledig Engelstalig. We hebben daar dus al veel ervaring mee opgedaan. Na 2 a 3 maanden kunnen de meeste studenten een redelijke presentatie in het Engels geven. Wel goed inzetten op Engelse lessen toegespitst op wat er wordt aangeboden in de rest van het curriculum. Daarnaast moet er ook ruimhartig worden ingezet in tijd voor docenten om hun werk om te zetten naar het Engels. In mijn ogen is het voor docenten mogelijk nog wel intensiever dan voor studenten.

  Reageer
 • H. van der Meijden

  De WUR moet oppassen dat de internationalisering van de universiteit niet doorschiet. De bachelorstudenten die net van de Middelbare school komen worden al overwelmt door een nieuwe lesomgeving, andere opzet van vakken en de wijze van doceren. Om gelijk alles in het Engels te doen gaat afschrikken en zal vooral in het eerste Bachelor jaar leiden tot lagere leerresultaten en zelfs uitval leiden. Ik als béta-student heb een knobbel hebben voor exacte vakken en niet voor vloeiend Engels lezen, schrijven en spreken. Ik zou destijds als net 18 jarige student zijn afgeschrikt en misschien wel zijn gestopt als alles meteen in het Engels zou zijn onderwezen. Dit is zonde omdat juist de kracht van de WUR is dat er een geleidelijke transitie van het Nederlands naar het Engels plaats vindt. De WUR moet in zijn achterhoofd houden dat de meerderheid van de studenten nog steeds Nederlands is en dat ze zeker niet allemaal goed Engels kunnen terwijl ze in andere vakken wel sterk zijn.

  Reageer

Re:ageer