Nieuws - 9 juli 2020

Extinction Rebellion: waar blijft de private sector-dialoog?

tekst:
Luuk Zegers

Studenten van Extinction Rebellion willen dat WUR zich transparanter opstelt als het gaat om samenwerkingen met de private sector.

Het protest in het atrium van Atlas. © Resource

Upfield, de grootste producent van plantaardige margarines ter wereld, vestigt haar R&D-centrum op de Wageningse campus. Actiegroep Extinction Rebellion (XR) besloot Upfield met een protest in het atrium in Atlas ‘welkom te heten’. Op donderdag 2 juli protesteerden zeker vijftien studenten door vanaf 11.00 uur in een cirkel te zitten op anderhalve meter van elkaar. De actievoerders willen dat WUR zich transparanter opstelt als het gaat om samenwerkingen van de universiteit met de private sector. Na een gesprek met universiteitswoordvoerder Simon Vink verlieten de studenten Atlas rond 14.00 uur.

Malik Dasoo (25), masterstudent International Land and Water Management, was aanwezig bij het protest. ‘We willen dat studenten en medewerkers via een open dialoog worden betrokken bij de besluitvorming over samenwerkingen met de private sector. Na onze klimaatmars in mei 2019 heeft de universiteit beloofd om gesprekken daarover aan te gaan. Afgelopen januari, tijdens de klimaatdialoog met Arthur Mol, vroegen we om een officiële reactie op het beleid van de universiteit op het gebied van samenwerking met de private sector. Die is er nog steeds niet.’

We willen duidelijke richtlijnen zien over wanneer de universiteit wél of niet besluit samen te werken met de private sector.
Malik Dasoo (Extinction Rebellion)

Uitgesteld
‘Omdat de universiteit geen initiatief nam voor de dialoog over de samenwerkingen met de private sector heeft Stichting RUW dat gedaan’, zegt Dasoo. ‘Zoals altijd moest het van de studenten komen. Dat evenement zou in maart eindelijk plaatsvinden, maar vanwege corona kon dat niet doorgaan. Dus werd het wéér uitgesteld. De universiteit heeft geen inspanning gedaan om een online alternatief aan te bieden.’

PHOTO-2020-07-02-11-41-24.jpg

Terwijl de dialoog dus is uitgesteld, is er met Upfield ondertussen een nieuwe private partij op de campus bijgekomen. Teleurstellend, zegt Dasoo. ‘Het laat zien dat de universiteit haar studenten niet serieus neemt. Sinds mei zit ik in de studentenraad als vervanger van een ander S&I-lid [Sustainability & Internationalisation, red.]. Toch vernam ik het nieuws dat Upfield naar de campus komt van De Gelderlander. Wij zijn niet geïnformeerd door de raad van bestuur en er is ons niet om advies gevraagd.’

‘We zijn diep teleurgesteld in WUR,’ besluit Dasoo. ‘Het gesprek hierover is al te lang uitgesteld. We willen duidelijke richtlijnen zien over wanneer de universiteit wél of niet besluit samen te werken met de private sector. Daarom voeren we actie, met respect voor de corona-maatregelen.’

Andere lezing
Universiteitswoordvoerder Simon Vink heeft een andere kijk op de gebeurtenissen. ‘De actievoerders hielden zich niet aan de campus-coronarichtlijnen. Die verbieden bijeenkomsten op de campus, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is van de raad van bestuur. Die was er niet. Dat is hen tot drie keer toe te verstaan gegeven. Ook voor toegang tot Atlas is op dit moment toestemming nodig om te voorkomen dat er teveel mensen in het gebouw zijn en die toestemming was er ook niet. Ze belemmerden daardoor werken in het Atrium voor medewerkers die wél toestemming hadden om daar te zijn.’

‘Het verbaast mij dat Malik als lid van de studentenraad geen gebruik heeft gemaakt van deze positie om vragen te stellen aan de raad van bestuur,’ vervolgt Vink. ‘Overigens is er geen rol voor de studentenraad bij dit type vastgoedtransacties. Het bestuur houdt zich strikt aan de wettelijke regels en bepalingen als het gaat om betrekken van studentenraad bij besluitvorming. Op 18 december is de managementsamenvatting van de mid-term review van de campusstrategie gedeeld met de centrale ondernemingsraad. Er zijn toen geen vragen gesteld. Vertegenwoordigers van de studentenraad zijn dus op de hoogte van de strategie.’

WUR is open over samenwerking. In het geval van eventuele publicaties wordt altijd vermeld of er sprake is van externe financiers, en zo ja, welke.
Universiteitswoordvoerder Simon Vink

Uitstel dialoog
‘Er stond een dialoog op stapel, maar die moest worden uitgesteld vanwege de uitbraak van covid-19’, zegt Vink. ‘Het is merkwaardig nu te doen alsof er een jaar voorbij is gegaan: dat is niet zo. Er is eerder een dialoog geweest met de rector magnificus waar ook over dit soort zaken is gesproken.’

De vestiging van het onderzoekscentrum van Upfield is formeel geen onderzoekssamenwerkingsproject, aldus Vink. ‘Ze versterken het onderzoeksecosysteem waarin mensen elkaar inspireren en apparatuur wordt gedeeld. WUR is open over samenwerking. In het geval van eventuele publicaties wordt altijd vermeld of er sprake is van externe financiers, en zo ja, welke.’ Kortom,’ besluit Vink, ‘de universiteit is volstrekt transparant over haar samenwerking met bedrijven, particulieren, stichtingen, ngo’s en de overheid.’

Lees meer: