Student - 21 januari 2015

Einde van de basisbeurs een feit

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

De Eerste Kamer stemde gisteravond voor de invoer van een sociaal leenstelsel. Vanaf komende september ontvangen nieuwe bachelor- en masterstudenten niet langer een basisbeurs.

Het wetsvoorstel werd uiteindelijk aanvaard met 36 stemmen voor en 29 tegen. Tien senatoren waren afwezig. Steun voor het voor de wet kwam, zoals verwacht van PvdA, VVD, Groenlinks en D66. Deze partijen sloten in mei 2014 een akkoord over  het leenstelsel en stemden ook in de Tweede Kamer voor.

Het nieuwe leenstelsel moet op termijn honderden miljoenen extra opleveren voor het hoger onderwijs. In ruil worden de leenvoorwaarden versoepeld. Studenten mogen het aflossen van hun studieschuld uitsmeren over 35 jaar en zijn nooit meer dan vier procent van hun inkomen aan maandelijkse aflossing kwijt.

Vooraf aan het debat werd nog gespeculeerd dat PvdA-senatoren, net als rondom de vrije artsenkeuze, mogelijk hun fractiediscipline zouden doorbreken. Aanleiding waren de kritische uitlatingen van senator Ruud Koole in De Telegraaf. Ook tijdens het debat hield de fractie het nog even spannend. Zo kwam PvdA-senator Esther-Mirjam Sent met kritische vragen. Deze gingen onder meer over de ongelijkheid tussen huidige hbo’ers die vier jaar basisbeurs krijgen, terwijl bachelorstudenten de beurs tijdens hun master verliezen. Uiteindelijk nam Sent genoegen met enkele toezeggingen van minister Bussemaker.