Student - 25 augustus 2016

Eerstejaars zien Engels niet als barrière

tekst:
Rob Ramaker
3

Bijna 90 procent van de aankomende bachelorstudenten ziet een eventuele invoering van Engels als voertaal in hun studie niet als obstakel. Dit blijkt uit een enquête die Resource hield onder 240 Nederlandse deelnemers aan de Algemene Introductie Dagen (AID).

Foto: Aan Wageningen University wordt nu zowel in het Engels als Nederlands onderwijs gegeven. (Sven Menschel)

Van de ondervraagde AID-lopers zag 27 procent Engelstaligheid als pluspunt. Het zou helpen taalbeheersing te verbeteren, en baankansen in het buitenland te vergroten. Nog eens circa 60 procent antwoordde dat Engels voor hen geen obstakel zou zijn. Ze zouden de taal ‘goed genoeg’ spreken of beschouwden de stof als bepalend voor de moeilijkheidsgraad. Slechts 8 procent gaf aan Engelstalig onderwijs te moeilijk te vinden.

De uitkomst verbaast rector Arthur Mol niet. ‘Ik had dat wel verwacht.’ Hij is blij dat veel studenten juist de kansen zien. Mol denkt niet alleen aan het leren van de taal maar ook de omgang met studenten uit andere culturen en het functioneren in een internationale omgeving. Dat past volgens de rector goed bij het Wageningse handelsmerk, ‘onze sterke internationale oriëntatie en positie.’

Voertaal
Alle masteropleidingen aan Wageningen University zijn al in het Engels. In het bacheloronderwijs is de taal tot dusver minder ver opgerukt. In de huidige Code of Conduct Foreign Languages staat dat onderwijs in het eerste en tweede jaar Nederlandstalig is. Al wordt het gebruik van Engels in het tweede jaar aangemoedigd. Tijdens het derde jaar is Engels in principe de voertaal. Enige uitzondering is de geheel Engelstalige bachelor Tourism. Ook mag onderwijsinstituut OWI dispensatie verlenen aan studieonderdelen.

Een werkgroep onder leiding van Harry Bitter, hoogleraar Biobased Chemistry and Technology,  onderzocht dit jaar de wenselijkheid van Engelstalige bacheloropleidingen. Hun advies ligt momenteel bij de raad van bestuur die komende weken een besluit over neemt. Tot die tijd wil Bitter niet ingaan op de inhoud.

Uitzonderingen
De mate waarin Wageningse bacheloropleidingen de wens koesteren op Engels over te schakelen loopt overigens sterk uiteen, zegt Tiny van Boekel, directeur van onderwijsinstituut OWI. Sommigen opleidingen willen dat zeer graag, terwijl de behoefte elders helemaal niet bestaat. Van Boekel ziet ook scenario’s waarin een deel van de bacheloropleidingen Engelstalig wordt. Zelf voelt hij echter weinig voor Engels- en Nederlandstalige ‘sporen’ die binnen één opleiding naast elkaar bestaan. 

In Nederland wordt hoger onderwijs in het Engels steeds normaler. De Nederlandse Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) stelt dat hoger onderwijs in principe Nederlandstalig is. Wel laat de wet ruimte voor uitzonderingen. Ruimte die universiteiten steeds meer gebruiken. Zo biedt de Universiteit van Amsterdam (UvA) Engelstalige tracks aan van veel bacheloropleidingen. De Universiteit Twente wil in 2020 zelfs helemaal Engelstalig zijn.

Met dank aan Carina Nieuwenweg en Edwin van Laar

Re:acties 3

 • E Logemann

  Dat 90% van de Nederlandse geen problemen ervaart met de Engelse taal is niet mijn (bescheiden) dagelijkse praktijkervaring.
  Zoals al eerder is gesteld ben ook ik zeer benieuwd naar de gestelde vragen.

  Reageer
 • Rob Ramaker

  De letterlijke vraag was:

  Als jouw opleiding nu helemaal in het Engels zou zijn, had je dan ook voor deze opleiding gekozen? Vervolgens werden eerstejaars gevraagd de keuze te motiveren.

  Reageer
 • H de Vries

  Euhm... hoe heeft de resource dit onderzoek gedaan? Gewoon gevraagd "lijkt het je een goed idee als de Bachelor Engels is"?
  En denken de AID lopers dan wel aan het Engels zoals in hun studieboeken of papers, of baseren zij zich op het Engels dat ze op vakantie hebben gesproken. Want daar zit natuurlijk wel wat verschil. Komen ze nog wel achter.

  Uiteraard weten we dat de beleidsmakers 'het Atlas' graag alle BSc in het Engels willen hebben. Dan kunnen we nóg meer studenten naar Wageningen laten komen.
  Met zou fijn zijn als de beleidsmakers dan eerst even uit hun ivoren toren komen en kritisch kijken of het onderwijsniveau op pijl blijft nu we dit jaar wéér meer studenten krijgen te verstouwen.

  Mocht het aanbod van NL-se studenten erg afnemen dan kunnen we de BSC altijd nog Engels maken.

  Reageer
  • Student

   Tja die sjaars hebben natuurlijk geen idee, dat ze meer avondcolleges het gevolg kan zijn van een Engelstalige BSc. Dan is het gemakkelijk ja-knikken.


Re:ageer