Nieuws - 18 oktober 2007

zwijnerij

Terwijl Nederlandse dierenbeschermers zich opwinden over kippenmishandeling tijdens de ontgroening in Utrecht, neemt de Gentse universiteit maatregelen tegen dooprituelen met varkensbloed en andere ‘zwijnerij’. Volgens Het Nieuwsblad hebben Gentse studentenverenigingen afgelopen week een ‘doopreglement’ moeten ondertekenen waarin expliciet staat dat ‘er geen slachtafval mag worden gebruikt, noch kadavers, bloed of levende gewervelde dieren’.