Nieuws - 25 september 2008

Zwarte populier gaat vreemd

Inheemse zwarte populieren ‘doen het’ langs onze rivieren op tamelijk grote schaal met aangeplante hybride soorten. Onderzoek aan jonge boompjes laat zien dat de helft van de zwarte populieren niet meer genetisch zuiver is. Dat schrijft onderzoeker dr. René Smulders van Plant research International in het jongste nummer van Tree Genetics and Genomes.

Smulders en collega’s onderzochten de genetische samenstelling van 44 willekeurig gekozen jonge boompjes langs de Rijn, IJssel en Waal. Het onderzoek past in een serie studies naar de zwarte populier. ‘Op een aantal plekken in Europa is de soort in aantal sterk achteruitgegaan. Ook langs onze rivieren. De zwarte populier doet het goed in een dynamische habitat. Maar onze rivieren zijn dat niet meer. Ze zijn sterk in cultuur gebracht en gekanaliseerd.’
Dat heeft zijn weerslag op de jonge aanwas. De helft van die boompjes is volgens Smulders het product van een inheemse moeder, de zwarte populier, en een ‘vreemde’ vader. De vaders zijn in dit geval de Populus x canadensis, een kruisingsproduct van Noord-Amerikaanse en Europese populierensoorten die op grote schaal zijn aangeplant langs onze rivieren. Spontane kruising is volgens Smulders een normaal verschijnsel onder populieren. ‘Dat het kan is niet nieuw, maar dat ze het op deze grote schaal doen is wel verrassend.’
Een en ander betekent overigens niet dat de Hollandse zwarte populier verdwijnt. ‘Dat hangt er van af. We weten niet of de jonge boompjes het goed doen. We hebben ze niet gevolgd in de tijd. Daar is een heel andere studie voor nodig. Maar als de nieuwe hybride het beter doet, dan verandert de zwarte populier natuurlijk wel van genetische samenstelling.’ Volgens Smulders hoeft dat ecologisch gezien niet erg te zijn. Zeker niet als de nieuwe bomen beter zijn aangepast aan het veranderende klimaat.