Nieuws - 24 januari 2008

Zwanger gansje

Voor ons PPO-gebouw in Lisse staat een standbeeld van bollenkweker Nicolaas Dames. Deze kweker ontdekte in het begin van de twintigste eeuw hoe je hyacinten vroeg in bloei kunt trekken. Zo’n brave en gedegen praktijkman die de lente vroeger bij de mensen thuis wist te brengen, spreekt erg tot de verbeelding. Zowel voor het praktijkonderzoek als voor de Lissese gemeenschap, getuige zijn robuuste stenen evenbeeld met opschrift: Voor kunde en gemeenschapszin.
Een ander voorbeeld van gemeenschapszin komt uit het Oost-Nederlandse uitgaansleven. Nog niet zolang geleden was er in mijn geboortestreek een gangbaar ritueel: ‘s avonds, na een onschuldig dansje in de disco werd het meisje door de baltsende boerenzoon mee naar buiten gelokt om naar zijn brommer te kijken (brommers kieken). Het brave gansje, dat beleefd en vol aandacht voor de brommers was, werd aan het eind van de avond niet zelden moederziel alleen en zwanger in het aardedonker achtergelaten. De slinkse boerenkinkel was allang weer naar huis op zijn brommer. Gods water over Gods akker.
Ook nu dreigt er gevaar vanuit het oosten. Lisse is in verhoogde staat van paraatheid sinds het vertrek van Erica Schaper bij Van Hall Larenstein. De onbevlekte Lissese meisjes steunen Erica (Solideer met Eer) en komen elke avond in de schemering bijeen rond het beeld van Nicolaas Dames voor het PPO-gebouw. Hand in hand in een kringetje rondom hun symbool van gemeenschapszin fluisteren ze geheimzinnig:
Wij Lissese bollenmeisjes, zo onbevlekt en kuis, minnen alleen brave bollenmannen dicht bij huis. Wij duchten het oosters gevaar, alles achter Veenendaal is verdacht, daar wonen slinkse kinkels met dubbele agenda’s en zucht naar macht. Hun gemeenschapszin is geen onschuldig dansje, even niet opletten, een vloek, een zucht en je bent een zwanger gansje.
Dan slikken de onbevlekte Lissese meisjes bevreesd en fluisteren nog zachter:
Slinkse kinkels uit het oosten zijn niet rechts, ze zijn niet links, maar… Wagenings.