Nieuws - 30 mei 2013

Zoutvermindering: 'Nederland hobbelt achteraan'

De vleesindustrie gaat minderen met zout. Worsten, gehakt, ham zullen straks tien procent minder bevatten. Daarmee maakt de sector eindelijk werk van de afspraken die jaren geleden al zijn gemaakt met de overheid. Doel: de dagelijkse zoutinname van de Nederlanders op 6 gram krijgen (nu nog 9).

9-visie-salt.jpg
Zoutreductie is be­­langrijk, beaamt Marianne Geleijnse, Universitair hoofddocent bij Humane voeding, maar de ambitie van het verminderen is te laag.
Het is toch mooi dat de industrie haar verantwoordelijkheid neemt?
'De industrie doet wel iets aan zoutvermindering, maar het gaat niet snel genoeg. Om aan 6 gram zout per dag te komen, moet er 40 procent minder worden toegevoegd. Normaal loopt Nederlandse levensmiddelenindustrie voorop, maar met zoutreductie hobbelt zij er achteraan. Dat vind ik eigenlijk wel beschamend.'
Momenteel eten Nederlanders gemiddeld nog zo'n 9 gram zout per dag. Lukt het om dit terug te dringen?
'De minister heeft de Kamer in februari geïnformeerd dat in 2012 de reductie 3 procent bedroeg. Dat is niet veel en bovendien berust die schatting niet op harde gegevens. We wachten nu op het urineonderzoek van het RIVM, dat meet echt of we minder zout eten.'
Ondertussen verscheen een  rapport van het Amerikaanse Institute of Medicine waarin geen bewijs wordt gevonden dat minder dan 6 gram, bijvoorbeeld vier gram, zin heeft. De Heart Association bestrijdt dit. Hoe kunnen deze instanties zo van mening verschillen?
'Dit nieuwe rapport kijkt alleen naar harde eindpunten van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen of sterfte. De onderzoekers vinden geen bewijs dat zoutniveaus van circa 4 gram per dag gunstiger zijn dan de 6-gram-richtlijn. Ondertussen wijst de Amerikaanse Heart Association erop dat dit wel degelijk helpt de bloeddruk verder te verlagen. En we weten dat een verhoogde bloeddruk sterk samenhangt met hart- en vaatziekten.'
Het voedingscentrum adviseert Nederlanders per dag maximaal 6 gram zout te eten. Wat betekent het Amerikaanse rapport voor dit advies?
'Niets. Het rapport laat zien dat verlaging tot dit niveau zin heeft. De discussie draait erom of het zin heeft verder te zakken, maar eerst moeten we maar eens op die 6 gram per dag komen.'