Nieuws - 29 januari 2020

Zonnepark Nergena mag door

Zonnepark Nergena op grond van WUR aan de Dijkgraaf gaat door. Op het park wordt onderzoek gedaan naar de ecologische effecten van zonneparken.

┬ęShutterstock

Zonnepark Nergena wordt gerealiseerd door het bedrijf LC Energy, dat ook achter het te ontwikkelen park aan de Kanaalweg zit. WUR verpacht de grond, die het zelf vier jaar geleden aankocht van een boer die stopte met zijn bedrijf. Sindsdien ligt de grond braak. Het zonnepark beslaat ruim tien hectare, waarvan de helft gebruikt wordt voor het plaatsen van al of niet innovatieve zonnepanelen.

Tegenstand
Het plan om in het Binnenveld, op korte afstand van de campus, een zonnepark te realiseren ontmoette veel tegenstand. Boeren en natuurbeschermers hebben grote moeite met het opofferen van landbouwgrond aan zonnepanelen. Die verdeeldheid uitte zich ook tijdens de besluitvorming over het plan in de Edese gemeenteraad: het plan werd met de kleinst mogelijke meerderheid aanvaard.

Het terrein wordt zoveel mogelijk ingepast in de omgeving. Daarbij worden historische lijnen in het landschap in acht genomen. Dwars over het terrein komt een recreatief te gebruiken route (Klompenpad) die Bornsesteeg met Dijkgraaf verbindt. Een nieuw bosje moet het gebied voor wandelaars aantrekkelijk maken. Aan de kant van de Dijkgraaf komt een infobord over het voormalige landgoed Nergena en het zonnepark.

Verschuiving
WUR gaat het nieuwe park (mede)gebruiken voor het Solar Research Program. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar nieuwe opstellingen van zonnepanelen en de ecologische gevolgen van zonneparken. Dat die effecten er zijn, laat (kleinschalig) onderzoek door studenten van WUR zien. Onder zonnepanelen is het droger en komt minder zonneschijn. Dat levert een verschuiving op in de samenstelling van soorten.

Nergena wordt deels een proeftuin voor nieuwe technieken. In het park wordt gevarieerd met de hoogte van de panelen en de ruimtes ertussen. Een klein deel van het veld wordt gebruikt om verticale panelen te testen en systemen van draaibare panelen die de zon volgen. Om het effect van begrazing te volgen, worden schapen gehouden op een deel van het park.