Nieuws - 1 januari 1970

Zomaar een opmerking

Zomaar een opmerking

Zomaar een opmerking

Een belangrijk in het oog springend punt van kritiek op het ondernemingsplan is de gebrekkige motivering bij de keuzen die de ondernemingsplanwerkgroep in haar concept-ondernemingsplan voorstelt

Na veel aandringen is er door het college van bestuur toegezegd dat er meer argumentatie op papier gezet zou gaan worden. Er is inderdaad een document verschenen met daarin een aantal argumenten bij keuzen die in het ondernemingsplan gemaakt worden

Wij verbazen ons echter over een detail. De toelichting is geschreven namens de raad van bestuur. In plaats van een toelichting van de werkgroep bij de door hun gemaakte keuzen, worden we opgezadeld met een toelichting door de raad van bestuur. Blijkbaar heeft de raad van bestuur half december argumenten gezocht bij de keuzen die de werkgroep Ondernemingsplan in een eerder stadium gemaakt heeft. De motivering komt dus van een heel andere club dan de werkgroep Ondernemingsplan. De toelichting is verder geformuleerd als een standpuntbepaling van de raad van bestuur

De raad van bestuur blijkt het nodig te vinden om zo snel mogelijk een definitief standpunt in te nemen. Dit is opmerkelijk en volgens ons incorrect. Is hier nu sprake van een petten-probleem? Is dit een vergissing?

Het lijkt erop dat de heren K/Cees de correcte procedure wat uit het oog aan het verliezen zijn

Names de CSF,