Nieuws - 1 november 2007

‘Zoek miljard voor leraren niet alleen bij OCW’

Wie vindt dat het ministerie van OCW niet alleen hoeft op te draaien voor de bestrijding van het lerarentekort, kan een petitie tekenen de actiesite www.1miljard.nl.

De deze week gelanceerde site is een initiatief van studentenorganisaties ISO en LSVb, mbo-leerlingenvereniging JOB, FNV Jongeren en de jongerenafdelingen van diverse politieke partijen, waaronder het CDJA. Volgens vice-voorzitter Maarten Neuteboom van het CDJA heeft minister Plasterk iets beloofd wat hij niet kan waarmaken. ‘We willen niet dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.’
De actievoerders vinden daarom dat het kabinet moet bijspringen. ‘Vergeleken met het buitenland geeft Nederland helemaal niet zo veel uit aan onderwijs, dus er kan best meer bij.’ De Jonge Socialisten – de jongerenafdeling van minister Plasterks eigen PvdA – ontbreken vooralsnog op de lijst. Maar voorzitter Michiel Emmelkamp verzekert dat ook zijn club de actie steunt. ‘De site is heel snel opgezet en we wilden er even over kunnen nadenken. Want het is nog helemaal niet zeker dat Plasterk het geld bij het hoger onderwijs gaat weghalen. Maar als het gerucht klopt en er komen over een paar weken plannen die de toegankelijkheid geweld aandoen, is dat voor de Jonge Socialisten onbespreekbaar.’
Drie uur na de lancering van de site is de petitie al ruim vierduizend keer ondertekend. ‘We hadden na een uur een item op Radio1, daarna zag je het aantal een kwartier lang met de seconde stijgen’, aldus LSVb-voorzitter Lisa Westerveld.