Nieuws - 3 oktober 2002

Zodiac niet blij met extra ambtenaren

Zodiac niet blij met extra ambtenaren

Het departement Dierwetenschappen is niet blij met het reorganisatieplan van de stafafdelingen van de kenniseenheid. Hoogleraren zijn bang dat de extra kosten voor financi?le administratie ten koste zullen gaan van onderwijs en onderzoek.

De plannen van de kenniseenheid betekenen dat de kosten voor de ambtelijke ondersteuning van het departement Dierwetenschappen met ongeveer drie ton zullen stijgen. Hoogleraar Johan van Leeuwen maakt zich zorgen over die kostenstijging. "Als wij geen extra geld krijgen van de raad van bestuur betekent dat dat wij drie ton minder hebben voor onderwijs en onderzoek. En dat is toch onze core business. "

Volgens prof. Pim Brascamp, directeur Wetenschap van de kenniseenheid Dier, is de financi?le administratie bij het departement nu 'onder de maat'. "Als je nu bijvoorbeeld wilt weten hoeveel ons onderwijs kost is er niemand die je dat kan vertellen. Wij vinden als kenniseenheid dat je dergelijke informatie wel beschikbaar moet hebben."

"In het verleden waren veel beslissingen gebaseerd op natte vingerwerk. Als een leerstoelgroep bijvoorbeeld extra personeel in dienst wilde nemen gingen we per geval kijken wat de vooruitzichten op lange termijn waren. Op het gevoel besliste je dan of het kon of niet. Die situatie zorgt ervoor dat je als hoogleraar het gevoel hebt dat je geen grip hebt op de situatie. Daardoor bouwen veel leerstoelgroepen reserves op in plaats van hun budget te investeren in onderwijs en onderzoek. Van die onzekerheid willen wij af."

De directie van de kenniseenheid gaat volgens Brascamp binnenkort overleggen met de hoogleraren van het departement over de gegevens die de hoogleraren nodig hebben bij hun beslissingen.

Brascamp hoopt dat de raad van bestuur een deel van de bezuinigingen die gepland staan voor het bestuurscentrum door zal sluizen naar de kenniseenheden waardoor de extra kosten voor Dierwetenschappen gedekt kunnen worden. "Als je taken verschuift van centraal naar de kenniseenheden hoort daar ook geld bij." Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen is het niet eens met Brascamp. "Het is volgens ons ook niet zo dat wij veel taken verschuiven naar de kenniseenheid. Kijk het lijstje maar eens na. Wij willen het geld dat wij besparen op het bestuurscentrum gebruiken voor onderwijs en onderzoek." | K.V.