Nieuws - 1 januari 1970

Zijn er nog vrijwilligers?

Veel Wageningse studie- en studentenverenigingen hebben moeite met het vinden van voldoende vrijwilligers om hun organisaties mee draaiende te houden. Studentenvakbond WSO organiseerde daarom een workshop Vrijwilligersbeleid. Ken je leden, is het devies.

Het probleem werd dit jaar wel heel pijnlijk zichtbaar bij de CAID, de commissie die voor de universiteit de introductiedagen organiseert. Daar meldden zich slechts twee gegadigden en de universiteit zag zich gedwongen een dubbele beurs uit te loven om de commissie alsnog gevuld te krijgen. Ook bij Ipso Facto, de studievereniging voor ‘ontwikkelingsgerichte’ studenten, kent men het probleem maar al te goed. Voorzitter Marjanneke Vijge: ‘Bij weekendjes weg hebben we nog wel een goeie opkomst, maar juist bij activiteiten als vakkenevaluaties blijven de studenten weg.’
Jola van Dijk van de Socialistische Partij (SP) die de workshop op 23 november geeft, wijt het probleem voornamelijk aan de individualisering. ‘Mensen zijn veel individueler geworden en denken bij activiteiten ‘Wat schiet ik er mee op?’ Ze zijn veel meer gericht op hun eigen carrière dan vroeger.’
De SP is de enige politieke partij die de afgelopen jaren leden heeft gewonnen. Dat succes verklaart Van Dijk door het actieve vrijwilligersbeleid. ‘Wij zijn heel bewust bezig met ons ledenbeleid en benaderen onze leden zo persoonlijk mogelijk. Daarbij hebben we natuurlijk het geluk dat we een hele zichtbare voorman hebben’, aldus Van Dijk.
De boodschap die ze voor de aanwezige bestuursleden heeft, is dan ook om goed voor ogen te houden wat je doel is, en je leden te leren kennen. Van Dijk: ‘Ken je leden, ken jezelf en maak af en toe wat tijd vrij om daar bewust mee bezig te gaan.’ De aanwezige bestuursleden gaan in ieder geval met haar tips aan de slag.
Met tien studenten is de opkomst voor de workshop echter op z’n zachts gezegd niet overweldigend. Blijkbaar zien niet alle verenigingen het nut van een actiever vrijwilligersbeleid. Of ze hadden zelfs geen vrijwilligers om naar de workshop te gaan. / JH