Nieuws - 5 maart 2009

ZEVENTIEN VACATURES BIJ IMARES

Wageningen Imares draait als een tierelier. Het nog jonge instituut heeft op dit moment zeventien vacatures in de etalage. Als die zijn vervuld heeft het bedrijf ruim tweehonderd medewerkers, dertig procent meer dan waarmee in 2006 werd gestart.
De snelle groei past wel in het ontwikkelingsplan van Imares. Dat gaat uit van 240 fte in 2011. ‘Maar zeventien vacatures tegelijk is wel uitzonderlijk’, licht directielid Eric Jagtman toe. ‘In 2007 hadden we er twintig over het hele jaar heen. Aan het eind van het jaar hebben we geconstateerd dat we veel te weinig mensen hadden voor het werk dat we in opdracht uit te voeren hebben. Vandaar dat we nu zeventien vacatures in een keer hebben.’
De vacatures betreffen de volle breedte van het onderzoek. ‘We zijn de laatste tijd veel betrokken bij offshore-industrie en windmolenenergie’, aldus Jagtman. ‘Maar ook de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Marien levert via de overheden veel werk op.’ Een deel van het onderzoek vindt ver buiten Europa plaats zoals poolonderzoek op Antarctica, of onderzoek naar de visstand voor de kust van Chili, waar Nederlandse trawlers vissen.
Imares gooit het wat de werving betreft over een nieuwe boeg. ‘We doen alles via internet. Adverteren in kranten doen we niet meer. Het succes van krantenadvertenties valt tegen. Bovendien zijn die advertenties prijzig.’ In plaats daarvan worden de vacatures in de etalage gezet bij websites zoals de vacaturesite Academic Transfer en andere sites die veel door jonge onderzoekers worden bezocht.
De kredietcrisis heeft volgens Jagtman voorlopig nog geen effect op het onderzoekswerk. ‘Wageningen UR heeft via de kaderbrief net met LNV afspraken gemaakt over 2009. De eerste effecten verwacht ik op zijn vroegst in 2010.’