Nieuws - 10 april 2008

Zesjescultuur?

Bij de opening van Forum mopperde Jan Peter Balkenende dat de middelmaat in ons land de toon aangeeft. Bij studenten zou dit leiden tot een zesjescultuur. Dit signaal werd opgepikt door een groepje studenten Datamanagement. Zij zetten een enquête op touw. Twee van hen, Linda van der Toorn en Martine van Genuchten, gingen na het vak door voor een lijvige scriptie. Die is nu uit. Spannend leesvoer!
Vanaf 1987 hebben vrouwen systematisch lagere cijfers gehaald dan mannen. Nee geintje, hogere. Het gemiddelde ligt rond de zeven. Mooi vond ik de tabel waarin de zelfverklaarde tijdsbesteding en het gemiddelde cijfer werden vergeleken. De hoogste cijfers halen zij die zeggen heel veel tijd in hun studie te stoppen, maar op de tweede plaats komen degenen die zeggen er juist heel weinig tijd in te steken.
Het leukst zijn de opmerkingen die studenten bij de enquête plaatsen. Daarin geven ze inzicht in hun solidariteit (‘veel van mijn medestudenten zijn lui!’, ‘vooral door groepswerk is het vaak onmogelijk om hoge cijfers te halen’) en hun motivatie (‘verplichte onzinvakken krijgen minder aandacht van mij’, ‘mijn scriptie vond ik ‘iets van mij’ en daar ben ik ook voor gegaan en heb ik een 9 voor gehaald’).
Hun verscheidenheid blijkt ook. Van ‘in drie jaar Wageningen heb ik nog geen vak gevolgd dat moeilijk is’ tot ‘niet iedereen heeft de capaciteiten om hoge cijfers te halen, ook al studeren ze superhard. Deze mensen zijn doorzetters en zullen in hun latere werk goed terechtkomen’.
Tenslotte hebben ze een boodschap voor docenten: ‘Het halen van zesjes is misschien ook te wijten aan het feit dat docenten graag zesjes geven’ en ‘durf dus hoge en lage cijfers te geven voor uitschieters bij een practicum!’
NB: Flexe Pim nodigt ons uit voor Eday op 14 april (aanmelden bij email('wso','wur.nl'); ); daar komen Linda en Martine ook hun onderzoek toelichten. Alvast een quote voor Pim: ‘een voorgeprogrammeerde studie leidt tot eenheidsworst en ontevreden studenten’.