Nieuws - 6 september 2007

zemelen

De mysterieuze dood van zo’n 2500 kamelen in Saoedi-Arabië is veroorzaakt door een insecticide. De boosdoener is een handelaar in diervoeders die opgeslagen zemelen uitbundig behandelde met een bestrijdingsmiddel. Het vergiftigde voer werd later doorverkocht aan kamelenkwekers. De massale sterfte die volgde, vormde vanwege de rottende kadavers zelfs een bedreiging voor de volksgezondheid.