Nieuws - 17 januari 2008

Zelf je sinterklaaswens vervullen

Elk jaar rond begin november geven de studentenraad en bestuurders van Wageningen Universiteit studenten de kans om hun zogenaamde sinterklaaswensen kenbaar te maken. En elk jaar weer presenteert de rector tijdens de nieuwjaarsborrel van de studentenraad de meest gehoorde en opvallendste wensen. Maar dat een wens populair is betekent niet automatisch dat die wordt ingewilligd.

Veel studenten vragen zich daarom af wat er nu eigenlijk met die wensen gebeurt. Is het geen show? Een beetje winnen aan populariteit door dingen te beloven? Wellicht. Sommige wensen worden echter wel ingewilligd, zoals het laptopproject, een wens die stamt uit 2005. Ruim twee jaar verder komt er eindelijk iets wat erop lijkt.
Ook dit jaar was er een populaire wens, en dan doel ik niet op de vraag om gratis koffie en thee voor iedereen. Ik doel op het verzoek om duurzaam en eerlijk voedsel in de kantines van de universiteit te kunnen kopen. Een wens die door meerdere studenten wordt geuit.
De reactie van rector magnificus Martin Kropff tijdens de nieuwjaarsborrel van donderdag 10 januari op deze wens is dat studenten, indien ze dit echt belangrijk vinden, collectief hun verzoek moeten neerleggen bij Albron, de cateraar van Wageningen UR. De instelling doet namelijk aan marktwerking.
Op zich is dat natuurlijk geen kwalijke gedachte, ware het niet dat de studenten de wens al hebben neergelegd bij de rector en de raad van bestuur. En die gaan toch over het afsluiten van contracten met cateraars? Dus wie heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze bescheiden studentenwens? Student of bestuurder?
Mij is het duidelijk: als je als Wageningse student sinterklaaswensen hebt, zul je er zelf achteraan moeten. Anders word je elk jaar door Sinterklaas overgeslagen. Dat is de reden dat ik sinds vorig jaar mijn eigen cadeautjes ben gaan kopen. Proactief noemen ze dat.