Nieuws - 22 januari 2009

ZEGVELD WINT MET EENDENKROOS

Praktijkcentrum Zegveld van de Animal Sciences Group gaat met Bom Aqua BV de winning en verwerking van eendenkroos verbeteren.

Bom Aqua BV heeft een goedkoop apparaat op zonne-energie ontwikkeld, het Krooswiel, om eendenkroos te verzamelen. ASG heeft een methode om het kroos te verwerken tot veevoer. Samen met opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland ontvingen ze deze week de InfraTech Innovatieprijs. Het drietal gaat de inzameling en verwerking van eendenkroos praktijkrijp te maken. Kroos bederft de waterkwaliteit in sloten, maar is een nuttige alternatieve eiwitbron voor de veehouderij.