Nieuws - 12 mei 2017

WUR is top door slim publiceren

tekst:
Roelof Kleis

Wageningen doet het goed in de internationale rankings, omdat de wetenschappers hun werk in de juiste bladen publiceren. En dat is het resultaat van een gedegen strategie.

(Illustratie: Pascal Tieman)
Dat betoogt informatiespecialist Peter van der Togt in een artikel in Procedia Computer Science. De strategie, tien jaar terug ontwikkeld, komt erop neer bewust in journals te publiceren die tot de top in hun vakgebied behoren. Die artikelen worden vaak geciteerd en hebben dus veel impact in hun vakgebied. Die impact betaalt zich terug in de internationale rankings.

Het aandeel Wageningse artikelen in de 25 procent beste bladen (zogehten Q1-bladen) nam het afgelopen decennium met een kwart toe. Meer dan zes van de tien artikelen staat tegenwoordig in de Q1-bladen. Ruim een kwart van de Wageningse artikelen behoort tot de Top-10 van de meest geciteerde stukken in hun vakgebied. De Wageningse wetenschap heeft de hoogste impact van alle universiteiten in Nederland.  

In 2015 produceerde Wageningen 3342 artikelen in de (peer refereed) wetenschappelijke tijdschriften. Daarvan reikten er 898 (27 procent) tot de Top-10 en zelfs 176 (5 procent) tot de Top-1 van meeste geciteerde artikelen wereldwijd. Opmerkelijk genoeg verschenen een klein aantal van die Top-1 artikelen niet in de hoogst aangeslagen journals, maar juist in een Q-4 (onderste kwart op de ranglijst) tijdschrift.

In het jongste nummer bericht Resource over het succes van de publicatiestrategie.