Nieuws - 11 november 2014

WUR-council wil snel Cao-akkoord

tekst:
Rob Ramaker

De centrale medezeggenschap roept DLO en de vakbonden op snel een nieuwe Cao te sluiten. Het inspraakorgaan schrijft dit in een brief aan de raad van bestuur en bonden.

Het dagelijks bestuur van de WUR-council          Foto: Guy Ackermans

Vertegenwoordigers van beide partijen onderhandelen al circa achttien maanden over een opvolger voor de in april 2013 verlopen Cao. Afgelopen week wees een kleine meerderheid van de vakbondsleden een moeizaam bereikt ‘onderhandelingsresultaat’ af. Het loonbod zou te laag zijn. Woensdag gaan de partijen weer met elkaar om de tafel. Als deze gesprekken op niets uitlopen dan ligt volgens de bonden de weg naar acties nadrukkelijk open.

Ondertussen raakt het geduld van de WUR-council op. ‘We hopen,’ schrijft de raad in de brief naar beide partijen, ‘dat de onderhandelaars voor een nieuwe Cao snel tot een resultaat komen dat acceptabel is voor de achterban van de vakbonden.’ In een reactie zegt Simon Vink, voorlichter van de RvB, te betreuren dat de vakbondsachterban het voorstel heeft afgewezen. Hij wil echter niet inhoudelijk reageren: ‘Onderhandelingen moeten plaatsvinden aan de overlegtafel en niet in de media.’

We hopen dat de onderhandelaars voor een nieuwe Cao snel tot een resultaat komen...
WUR-council

Op zijn beurt laat Rob van Baalen, onderhandelaar namens Abvakabo, weten de brief niet te zien als een oproep water bij de wijn te doen. Van Baalen ervaart het document vooral als steun voor het standpunt van de vakbonden. ‘We gaan dan ook niet tekenen bij het kruisje.’ Van Baalen wil de directie van DLO overtuigen het voorstel zo aan te passen, ‘dat het wel kan worden aanvaard.’

Het stoort de medezeggenschap vooral dat de huidige patstelling ook onomstreden maatregelen tegenhoudt. Zo zou het 'geen uitstel meer dulden’ om de Cao aan te passen op de stijgende pesioenleeftijd. Nu worden medewerkers automatisch ontslagen wannneer ze 65 worden en gaat hun AOW pas enkele maanden later in. De WUR-council is op dit punt kritisch naar de RvB. Het voorkomen van een zogenaamd AOW-gat zou onder ‘goed werkgeverschap’ vallen en niet thuishoren in Cao-onderhandelingen.

Woordvoerder Vink zegt dat het issue bekend is bij de RvB. Medewerkers hoeven hier volgens Vink ook nu niet onder te lijden. Alle betroffen werknemers worden per mail op de hoogte gesteld. Vervolgens kunnen zij via de medewerkersbutton een aanvraag doen om langer door te werken.