Nieuws - 4 mei 2017

WUR Council verdeeld over Engelstalige bachelors

tekst:
Albert Sikkema

De WUR Council is sterk verdeeld over de invoering van Engelstalige BSc-programma’s bij de universiteit. De meeste studenten zijn voor, het personeel is overwegend tegen, bleek op 3 mei.

<foto: Guy Ackermans>

De personeelsleden in de WUR Council hebben vooral kritische vragen over de beoogde invoering van Engelstalige bacheloropleidingen. Ze schatten in dat volledig Engelstalig onderwijs in Wageningen leidt tot meer internationale studenten en meer werkdruk bij het personeel, waardoor de onderwijskwaliteit onder druk kan komen. Wellicht levert het Engelstalige onderwijs meer kansen op de internationale arbeidsmarkt en grotere taalvaardigheid in het Engels, maar het effect op de Nederlandse arbeidsmarkt en taalvaardigheid is mogelijk negatief, schatten ze in. Verder zien ze geen voordelen van Engelstalige bachelors. Ze hebben een principiële  vraag voor het bestuur: is de WUR een Nederlandse universiteit met internationale studenten of een internationale universiteit gevestigd in Nederland? Ze kiezen voor het eerste antwoord.

Mondiaal
De meeste studenten in de WUR Council zien dat anders. De WUR richt zich op mondiale problemen en moet vraagstukken dus vanuit een mondiaal perspectief kunnen bekijken. Om die reden moeten studenten en afgestudeerden in een internationale setting kunnen communiceren. En daarom moeten alle Wageningse bacheloropleidingen Engelstalig worden met een international classroom, stelden verschillende internationale en Nederlandse studenten in de WUR Council.

Effecten
Toch ziet de studenten ook praktische problemen bij de invoering van de Engelstalige bachelors. Het bestuur moet de Engelse BSc’s daarom niet haastig invoeren, maar eerst goed uitzoeken wat de effecten zijn op de werkdruk voor het personeel, de extra instroom van en kamers voor internationale studenten en het benodigde taalniveau van docenten en studenten, om er enkele te noemen. En dat leidt ertoe dat de WUR Council veel vragen gaat stellen aan het college van bestuur en eendrachtig gaat pleiten voor uitstel van de invoering van Engelstalige BSc-opleidingen in Wageningen. Het college van bestuur wil ze invoeren per september 2018, de medezeggenschap wil eerst een grondige effectrapportage.  

Het college van bestuur wil in 2018 beginnen met vijf Engelstalige bachelors. Dat wekte de hoon van raadslid Joost van Opheusden, personeelslid en sterk voorstander van Engelstalige bachelors. Hij gaat wellicht tegenstemmen, omdat hij vindt dat alle Wageningse opleidingen zo snel mogelijk Engelstalig moeten worden. 

lees ook