Nieuws - 1 januari 1970

Wordt koe blij van knuffelen?

Wageningen Universiteit start een onderzoek naar geknuffelde koeien. Onderwerp van studie is vooral het gevolg van knuffelen op het gedrag van de koeien.

‘Jaaaaa, we gaan inderdaad geknuffelde koeien onderzoeken, maar de resultaten die mevrouw Hupkes al in de media weet te melden, zullen er zeker niet uitrollen. Die uitspraken zijn volledig voor haar rekening’, zegt dr Simon Oosting van de leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen. Met etholoog dr Eddie Bokkers zal hij een student begeleiden die gaat kijken hoe koeien reageren op de cursus Koe Knuffelen.
Boerin Marente Hupkes, die op haar boerderij allerlei initiatieven ontplooit onder de noemer ‘nieuwe landbouw’, claimt in het Gelders Dagblad dat zij de uitkomst van het onderzoek naar geknuffelde koeien al weet: een geknuffelde koe geeft meer melk en knuffelmelk wordt minder snel zuur.
Volgens Oosting is die laatste uitkomst zelfs ongunstig. ‘Melk wordt zuur vanwege de melkzuurbacteriën die daar van nature inzitten. Als melk niet meer zuur wordt betekent dat meestal dat er een andere, veel minder plezierige bacterie in zit.’ Oosting benadrukt dat het gaat om gedragsonderzoek. ‘Veel koeien willen helemaal niet geknuffeld worden en ontwijken knuffelaars. De student zal vooral gaan kijken hoe het gedrag van knuffelkoeien verandert.’ / GvM