Nieuws - 26 november 2015

Wordt de campus er beter op?

tekst:
Twan van der Slikke,Rob Ramaker

De campus stond de laatste weken vol walsen, shovels en werklui. Her en der verschenen nieuwe of bredere fiets- en wandelpaden en voor Forum ligt inmiddels een plein. Wat vinden medewerkers en studenten van de veranderingen?

Foto: Guy Ackermans

Amber van den Tillaart, Student Environmental sciences

22 amber_van_den_tillaart_zw.jpg

Ik vind het goed dat ze de paden op de campus verbreed hebben. Het was krap als je liep en er nog fietsers langs moesten. Maar dat ze tussen de paden bij het Forum nu grind hebben gedaan vind ik jammer. Eerst was er gras, wat ik er leuker uit vond zien. Je kon daar in de zomer lekker zitten en chillen. Met al de nieuwe veranderingen gaat het natuurlijke dat de campus had, met de kronkelende paadjes door het groen, wel een beetje weg. De gebouwen worden echt uit de grond gestampt. Ongelooflijk hoe snel gebouwd wordt.’

Ruud de Maagd, Onderzoeker bij Plant Research International Wageningen UR

22-MI grotere foto Ruud de Maagd Ruud.JPG

‘De ontwikkelingen zien er goed uit. Op de campus bestond zeker behoefte aan meer voet- en fietspaden en ik vind het goed dat pragmatisch is gekozen meer asfalt neer te leggen. Ook is het verstandig fietsers en voetgangers beter te scheiden. Er waren gevaarlijke punten, zoals de brug over het meertje, waar mensen door elkaar fietsten en liepen. Nieuwe routes moeten wel duidelijker worden aangegeven. Laatst zag ik zelfs een auto over een fietspad rijden. Maar misschien komt dat nog. Het is ook mooi dat bij Forum meer gelegenheid komt om buiten te zitten. Al denk ik dat mensen vooral behoefte hebben aan meer bomen en schaduw. Ik zou buiten Radix ook wel meer zitgelegenheid willen. Als je hier binnen werkt, moet je het daglicht echt opzoeken. Maar daar is weinig ruimte voor.’

Lorenza Pasca, Student Management, economics and consumer studies

22 lorenza pasca (2)zw.jpg

‘De veranderingen zijn zeker nodig. Je merkt dat het aantal studenten snel stijgt. Tijdens de laatste studieweek was de bibliotheek overvol. Er zijn meer faciliteiten nodig. De snelheid waarmee er gebouwd wordt verbaast mij, ik ben zeer onder de indruk. Toen ik in september 2014 hier arriveerde was de campus veel groener. Het is jammer dat veel stukken gras verdwijnen. Ook vind ik dat er te veel fietspaden komen. Al dat asfalt is niet nodig. Voor de nieuwe studenten die arriveren is het een hele andere ervaring. Het is goed dat ze straks gebruik kunnen maken van de nieuwe gebouwen en faciliteiten.’

Judith Westerink, Onderzoeker Natuur en samenleving bij Alterra Wageningen UR

22-MI grotere foto Judith Westerink.jpg

‘Het werk zorgt bij mij voor gemengde gevoelens. Ik werk in Gaia en ben op zich blij met de aangelegde voetpaden. Voorheen gingen we via de parkeerplaats naar andere gebouwen, dat was niet veilig en niet mooi. Maar op de campus zie je nu zoveel asfalt en steen, en zo weinig bloemetjes. Het was al niet veel, een biljartlaken van gras en nu is het helemaal kaal. Ik denk dat we dingen missen die recht zouden doen aan onze groene uitstraling als Wageningen UR. We barsten hier van de kennis over bijvoorbeeld ecologie, waterbeheer en landschapsarchitectuur, en ik vind dat we die eigen creativiteit moeten gebruiken. Ons facilitair beheer moet niet losstaan van wie we zijn.’

Thijmen van Loon, Student International land and water management

22 thijmen_van_loon.jpg

‘Je merkt dat de huidige gebouwen op hun maximale capaciteit zitten, met het groeiende aantal studenten is verandering dus echt nodig. Tijdens het verbouwen ziet het er wel lelijk uit. De campus lijkt af en toe op een bouwput, maar ik verwacht wel dat het eindresultaat mooi zal worden. Vaak hoor ik wat de functie is van de nieuwe gebouwen via via. Ik denk dat de berichtgeving hierover veel beter kan. Op deze manier lijkt er niet echt een visie achter te zitten. Ik hoop met de veranderingen dat er wel nog een open ruimte blijft met gras om op te liggen in de zomer. Ook zou het leuk zijn als ze meer ontmoetingsplekken creëren. Ik vind de kleinschalige, gezellige sfeer van Wageningen belangrijk. Ik hoop dat met alle nieuwbouw de campus deze sfeer behoudt. Ze bouwen nu erg veel, en er komen veel studenten bij, dus ik vraag me af of dat zo blijft.

Emma Smits, Student Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

22-MI foto Emma_2.jpg

‘Het is goed dat ze de campus aanpassen. De padenstructuren waren niet optimaal en de verbinding van het Forum naar het Orion is niet goed. De brug tussen de gebouwen is redelijk klein. De campus was ruim opgebouwd met veel loze ruimte, ik vind het goed dat ze daar nu gebruik van maken. Alleen met de manier waarop ben ik het niet eens. Een leuk idee bijvoorbeeld van een markt voor het Forum maar er ligt nu grind, waardoor je er niet meer kan zitten. Ook ben ik niet tevreden over de nieuwe wandel- en fietspaden. De paden zijn te smal, ze lopen niet op de goede plekken, het zijn er te veel, ze zijn onoverzichtelijk en kruispunten zijn gevaarlijk. Ik vind het raar dat de universiteit het ontwerpen heeft uitbesteed aan een extern bedrijf. In mijn studie krijgen we letterlijk les in hoe de campus te ontwerpen en bijvoorbeeld paden te structureren. Wij hadden hier graag aan gewerkt en hadden het ook beter gedaan dan hoe het er nu uit komt te zien.’

Jan Spigt, Student Bedrijfs- en consumentenwetenschappen

22 jan_spigt.jpg

Ik denk dat de campus meer één geheel gaat worden. Ik ben erg benieuwd naar de nieuwe Campus Plaza. Ik hoorde dat er een Starbucks en een AH to go in gaan komen. Dat zou de campus wel afmaken. Het wordt dan echt een klein centrum. Ook met de nieuwe studentenhuisvesting die er komt. Ik denk dat meer studenten dan op de campus te vinden zullen zijn, omdat er van alles is. Dat maakt het wel gezellig.