Nieuws - 22 maart 2007

Wish we WUR green

Overal ter wereld predikt Wageningen UR de duurzaamheid, maar zelf is de organisatie helemaal niet zo vriendelijk voor het milieu en voor arme producenten. Dat beweren de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) en de Progressieve Studenten Fractie (PSF).

Energie wordt verspild, er wordt niet-duurzaam plastic gebruikt en we drinken niet eens Max-Havelaarkoffie. Op vrijdag 16 maart overhandigden de organisaties 1034 handtekeningen aan de raad van bestuur, allemaal van studenten die ook vinden dat Wageningen de daad bij het woord moet voegen.
Thijs Breukink, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, reageerde op de petitie. Zijn collega rector Martin Kropff, die eigenlijk zou spreken, was verhinderd; hij was naar een bijeenkomst van Duurzaam Hoger Onderwijs.
Breukink zei zich niet te herkennen in de stelling dat duurzaamheid bij het interne management genegeerd wordt. ‘Er gebeurt heel veel, maar dat is niet bekend bij iedereen.’ De bestuurder gaf een paar voorbeelden zoals de overschakeling op FSC-gecertificeerd printpapier en de vervanging van plastic bekertjes door kartonnen bekertjes. ‘Maar duurzaamheid is niet een doel op zich. Ook hebben we geen werkgroepen of mooie beleidsplannen. Het gebeurt meer pragmatisch.’ Het probleem is volgens Breukink de geringe bekendheid van deze maatregelen. Een communicatieplan komt er daarom wel.
De aanwezige studenten vinden dat echter niet ver genoeg gaan en willen ‘duurzaamheidsdoelen’ vastleggen. ‘Door de woorden van meneer Breukink is mijn vertrouwen in de duurzaamheid van Wageningen UR alleen maar gedaald’, zei een student. ‘Ik begrijp hieruit dat wanneer duurzaamheid effect heeft op de financiën, er niet wordt gekozen voor duurzaamheid. Als wij het niet doen, wie dan wel?’ Duurzaamheid kan niet tegen elke prijs gerealiseerd worden, vindt Breukink. ‘Maar in veel gevallen is het een win-winsituatie.’
‘Ik ben het er niet mee eens dat duurzaamheid geen doel moet zijn’, zei een PhD-student. ‘Je zou je onderzoek alleen maar geloofwaardiger maken als je zelf een groen imago hebt.’ Met de oprichting van de actiegroep het Wageningen Environmental Platform gaan de kritische studenten nu alsnog proberen om dit te bereiken.