Nieuws - 26 februari 2009

WILLY WORTELS WORDEN BELOOND

DLO-onderzoekers gaan meeprofiteren als een octrooi op hun vinding geld oplevert. De uitvinder ontvangt een zesde deel van de inkomsten, evenals zijn onderzoeksgroep. Tweederde van de winst komt terecht bij de betreffende kenniseenheid. Dat heeft de raad van bestuur besloten.

Tot dusverre kwamen de inkomsten uit Wageningse patenten niet ten goede aan de bedenker en diens onderzoeksgroep. Prof. Raoul Bino, die de kennisexploitatie coördineert, vindt dit een goede stap. ‘Ook bij andere universiteiten profiteren de uitvinders mee. En terecht.’ Overigens komt dat niet vaak voor, vervolgt hij. ‘Hoogstens één op de twintig patenten genereert inkomsten voor de onderzoeksinstelling.’
Met de nieuwe regeling gaan alle inkomsten uit octrooien volgens de beschreven verdeling naar bedenker, groep en kenniseenheid, tot een bedrag van anderhalf miljoen euro. Daarna gaat Wageningen UR de opbrengst afromen. Voorwaarde voor zowel de kenniseenheid als raad van bestuur is dat de inkomsten opnieuw worden geïnvesteerd in onderzoek. De regeling geldt niet voor de universiteit, omdat de onderwijsbonden tegen de regeling stemden.
Patenten zijn belangrijk voor onderzoekers om hun relatie met het bedrijfsleven te versterken, zegt Bino. ‘Een uitvinding zonder patent leidt vaak niet tot productontwikkeling door bedrijven, omdat die zonder patentbescherming geen concurrentievoordeel hebben op de markt.’ Meest voorkomende praktijk is dat onderzoekers hun patent in licentie verkopen aan een bedrijf. Het octrooibureau van Wageningen UR kan ze daarbij ondersteunen.