Nieuws - 10 juli 2008

Wildlifestudenten onderzoeken Waddennatuur

Het onderzoekstation van Wageningen Imares op Texel haalt studenten Wildlife Management in huis om effecten te onderzoeken van een eventuele werelderfgoedstatus op de Waddenzee. De VHL’ers uit Leeuwarden hebben praktijkervaring opgedaan met soortgelijk onderzoek in een natuurreservaat bij het Poolse Biebrza.

‘Wildlife Management richt zich op de relatie tussen mens en dier, daarin verschillen we van Wageningen’, vertelt studiecoördinator Berend van Wijk. ‘Wij onderzoeken ook in hoeverre duurzaam natuurbeleid aan de verwachtingen voldoet en op steun kan rekenen van publiek en belanghebbenden.’ De Wildlifestudenten kunnen volgens Van Wijk een rol vervullen in de voorlichting en communicatie over beleidsmaatregelen die moeten leiden tot de World Heritage-status van de Waddenzee.
Eerder togen de Wildlifestudenten naar Polen om onderzoek te doen in een moerasgebied bij Biebrza, waarvan delen nog ongerept zijn. Nadat ze de te verwachten biodiversiteit met behulp van een geografische informatiesysteem hadden bepaald, controleerden zij met veldwerk of hun uitgangspunten klopten. De studenten deden ook ervaring op met het verzamelen van data in het oerbos van Bialowieza, en ze beoordeelden de methodes van PAN Parks.
PAN Parks, in het leven geroepen door het Wereld Natuurfonds, stimuleert toeristische activiteiten in natuurgebieden om de lokale bevolking bij het behoud van de wildernis te betrekken, legt Van Wijk uit. De onafhankelijke organisatie kent nationale parken een keurmerk toe bij zorgvuldig natuurbeheer. Uit het onderzoek van de studenten bleek dat de belangen van de lokale bevolking nog niet altijd strookten met het ideaal van PAN Parks. Het kost tijd voordat kleine ondernemers de economische waarde van de natuur erkennen. Eén van de aanbevelingen was dan ook om gradaties in de PAN-waardering aan te brengen die de ontluikende toeristensector tot duurzaamheid moeten aanzetten.
De ervaringen met PAN Parks en het nieuwe samenwerkingsverband met Imares zullen verder vorm krijgen in de minor Integrated Biodiversity Management in Europe, aldus Van Wijk.