Nieuws - 1 januari 1970

Wild veroorzaakt oplopende miljoenenschade landbouw

Wild veroorzaakt oplopende miljoenenschade landbouw

Wild veroorzaakt oplopende miljoenenschade landbouw


Vogelverschrikkers, gaskanonnen, schrikdraad, zwaailichten en goed
getrainde jagers, het mag allemaal niet baten. Boeren en met name groente-
en fruittelers hebben in toenemende mate last van houtduiven, ganzen,
vossen en andere dieren die gewassen aanvreten.
Veel van die schade wordt niet vergoed. Dat blijkt uit een landelijke
inventarisatie van de wildschadeproblematiek in de akkerbouw, groenteteelt
en fruitteelt, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).
De aangerichte schade kan oplopen tot vijftienduizend euro per bedrijf per
jaar in de Noord-Hollandse groentesector. Op een gedeelde tweede plaats in
de wildschaderanglijst komen de Brabantse groentetelers en de Noord-
Hollandse fruittelers met een gemiddelde schadevergoeding van zo'n
achtduizend euro per bedrijf per jaar.
De totale omvang van schadevergoedingen door het Faunafonds aan akker- en
tuinbouwbedrijven is aanzienlijk en loopt sterk op. Deze is toegenomen van
bijna 2,3 miljoen euro in 1993 tot op heden jaarlijks rond de 4,5 miljoen
euro. Het onderzoek van PPO laat zien dat in alle onderzochte regio's
boeren het schadeprobleem vele malen groter ervaren dan dat op basis van
schadevergoedingen geconcludeerd kan worden. ,,Schade aangericht door
bejaagbare soorten kan nooit verhaald worden. En juist bejaagbare soorten
zoals houtduiven en kraaiachtigen veroorzaken aanzienlijke schade aan
hoogrenderende gewassen in de groente- en fruitteelt'', zegt Maureen
Schoutsen, projectleider van de wildschade-inventarisatie.
De geïnterviewde boeren vinden het onterecht dat niet alle schade vergoed
wordt. Ook gelet op het feit dat ze al veel tijd en geld steken in de
preventie van wildschade. De fruittelers hebben het meeste recht tot
klagen: zij ondervinden de meeste wildschade die uiteindelijk niet wordt
vergoed door het Faunafonds. PPO gaat nader onderzoek doen naar het gedrag
van wild en alternatieve wildwerende middelen zoals geur- en smaakstoffen,
gecombineerd met voorlichting. | H.B.

Als een jager op een wildsoort mag jagen, kan een teler de vraatschade niet
verhalen op de overheid | foto G.A.