Nieuws - 1 januari 1970

Wij zijn het wachten zat

Wij zijn het wachten zat

Wij zijn het wachten zat

Op donderdag 11 februari hebben de gezamenlijke centrales een ledenbijeenkomst georganiseerd over de problemen rond de CAO Universiteiten. Hoewel we namelijk al per 1-1-99 een nieuwe CAO hadden moeten hebben, vinden er op dit moment nog steeds geen onderhandelingen plaats

Zolang de VSNU (onze werkgever) geen loonbod doet, kan er ook nog niet onderhandeld worden. En de VSNU zal niet eerder met een loonbod komen alvorens er definitief besloten is tot decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden (onderbrenging van de loonafspraken in de CAO Universiteiten). Momenteel zijn de VSNU en de minister het nog steeds niet eens over de arbeidsvoorwaardenruimte voor 1999. De VSNU wil in ieder geval dezelfde ruimte als aan het primair onderwijs wordt toegekend, dit is echter nog steeds niet geaccordeerd door de minister. Inmiddels is men in het primair onderwijs het eens over de CAO onderwijs. Dit heeft echter vooralsnog niet geleid tot een budgettoekenning van de minister aan de VSNU. Het is dan ook niet duidelijk waar nu nog op gewacht wordt, wellicht tot de voorjaarsnota verschijnt?

De vraag is nu hoe lang we als bond nog moeten wachten op dit getreuzel aan werkgeverskant. Omdat er echter nog geen sprake is van een conflict, had de bijeenkomst op 11 februari een informatief karakter. De stand van zaken werd toegelicht door de verschillende bondsbestuurders. Tijdens deze bijeenkomst is ook de actiebereidheid gepeild onder de aanwezige leden. Daarbij is duidelijk geworden dat medewerkers aan de (Landbouw)universiteit niet echt stakingsbereid zijn. Gedacht wordt dan ook aan andere, meer ludieke acties. Men moet zich realiseren dat meeliften met de acties in het basisonderwijs niet meer mogelijk is, nu er sprake is van een decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden. De universiteiten zullen nu zelf in actie moeten komen om de onderhandelingen kracht bij te zetten. In een brief vragen de centrales aan het college van bestuur om de VSNU verder onder druk te zetten om snel te komen met een loonbod, om zo de onderhandelingen te kunnen starten. Mocht deze brief niets opleveren dan overwegen de bonden verdere acties; waaronder een e-mailactie

Namens de centrales verenigd in het OPAL, AC, CFO, VAWO/CMHF en ABVAKABO FNV,